• ผู้จัดการร้านอาหารอิตาเลี่ยน
 • ผู้จัดการร้านไวน์
 • ร้านอาหารอิตเลี่ยนและไวน์

5 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ทำ Operation ร้านอาหาร
 • บริหารจัดการงานร้านอาหาร
 • มีโอกาสเติบโตและเดินทางไปต่างประเทศ

5 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ควบคุมต้นทุนสาขา
 • ดูแลบริหารสต๊อก

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมต้นทุนสาขา
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ดูแลบริหารสต๊อก

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา
 • ควบคุมต้นทุนสาขา
 • เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ดูแลบริหารสต๊อก

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทัศนคติดี
 • มีประสบการณ์บริหารงานร้านอาหาร 1-2 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • work flexible hours and on weekends (Shift hours)
 • Passion in lifestyle furniture and retails
 • Have proven evidence of leadership skill

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา
 • บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขา
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา
 • ควบคุมต้นทุนสาขา
 • ดูแลบริหารสต๊อก

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ช่วยผู้จัดการร้านดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายใน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา
 • บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขา
 • ควบคุมต้นทุนสาขา

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การปรับเงินประจำปี
 • Incentive
 • โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษ ได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • Strong knowledge about Car body painting process
 • Problem solving skills, strong in analytical skill
 • Good command of spoken and written in English

9 hours ago

 

Applied
 • Provide a full range of management process
 • Continuously drive, train, develop, and coach
 • Monitor, evaluate and analyze team performance

23-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การบริหารธุรกิจค้าปลีก10ปีขึ้นไป
 • วางแผนกลยุทธ์พัฒนาและบริหารจัดการสินค้า
 • วิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ค้าปลีกเพื่อเพิ่มยอดขาย

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ขายหรืองานบริการมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's in Marketing or any related field
 • At least 3 years working experience
 • Able to work from 11.00 – 20.00 hours and on weeke

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Recruit, train, evaluate and manage hrm
 • To ensure all staff maintain their jobs standard
 • Responsible for the overall restaurant operations

20-Sep-18

 

Applied
 • บริหารยอดขาย
 • บริหารยอดสูญเสีย
 • การบริหารกำลังคนและตรวจสอบงาน

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี
 • มีความเป็นผู้นำและทักษะการขาย
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ เดินทางได้
 • มีความอดทนสูง

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ชอบงานบริการ
 • มีความอดทนสูง

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารของร้าน ควบคุมการสั่งซื้อ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดเรียงสินค้า
 • องทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ค่ารักษาพยาบาลปีละ 40000 บาท
 • คิดเงินให้กับลูกค้า

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก 1-2 ปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ ,กอนทุนสำรองเลี้ยงชีพ

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด ตัดใจ

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ชอบงานบริการ

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นกะเวลาห้างได้
 • ดูยอดขาย ส่งเสริมการขาย
 • มีความเข้าใจงานค้าปลีก

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช,ปวส,ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านสินค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเข้ากะได้ มีใจรักงานบริการ

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3-ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ค้าปลีกมาอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านหัวหน้างาน และมีความเป็นผู้นำ

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ ขยัน อดทน
 • หากมีประสบการณ์ค้าปลีกมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมยอดขาย บริหารงานขายในสาขา
 • ดูแลพนักงานภายในร้าน จัดระบบการทำงาน
 • วางช่องทางการทำการตลาด

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ป.ตรี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก หรือ งานบริการ

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Shopper Insight
 • Insight
 • Market Insight

19-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารร้านอาหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะ

19-Sep-18

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่องอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรม /ร้านอาหาร /ภัตตาคาร 3-5
 • มีความสามารถทางการตลาด และมีความรู้เรื่องการจัดการ

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 2 – 3 years experience in retail store management
 • Able to work in shift, flexible hours
 • Fashion savvy and confident

19-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทางด้านภัตตาคาร อาหาร โรงแรม 3-5 ปี
 • อายุ 28 ปี ขึ้นไป

19-Sep-18

 

Applied
 • Project Manager
 • Assistant Project Manager
 • Shop Construction

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานขายประจำ
 • ขายสินค้าทองรูปพรรณหน้าร้าน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

19-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบกาณ์ค้าปลีก 2-5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิคภาพดี มีความอดทน

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีความขยันอดทน สามารถหมุนเวียนกะได้
 • มีบุคลิกภาพที่ดี รักงานบริการ

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการสาขา บริหารพนักงาน บริหารยอดขาย
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน 22,000
 • การศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถต่อรองได้ทุกอย่าง

18-Sep-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied