• เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 2 – 3 years experience in retail store management
 • Able to work in shift, flexible hours
 • Fashion savvy and confident

20-Jun-18

 

Applied
 • ผู้จัดการร้านอาหาร
 • ทำงาน5วันต่อสัปดาห์
 • มีโอกาสก้าวหน้า

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • retail
 • Manager
 • Area ,Shop, Sales

18-Jun-18

THB45k - 90k /month

Applied
 • shopper marketing
 • Trade marketing
 • Brand Strategy

18-Jun-18

 

Applied
 • Retail Operation Manager/ผู้จัดการศูนย์การค้า
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์บริหารงานพื้นที่ในศูนย์การค้า 5 – 7 ปี

18-Jun-18

 

Applied