• บริการกำจัดปลวกตามบ้านพักอาศัย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีความมุ่งมั่นรักความก้าวหน้า

04-Aug-20

 

Applied
 • Male with Age 30 - 35 years old
 • 3+years of B2B sales in machinery/automotive part
 • Good in English & Japanese

04-Aug-20

 

Applied
 • รายได้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน
 • เงินเดือนเพิ่ม 10% ทุกปี
 • สนใจรักงานบริการและมีความกระตือรือร้นที่ให้บริการ

04-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3
 • ยินดีรับพนักงานจบใหม่
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

03-Aug-20

 

Applied
 • Diploma or Bachelor in Business Administration
 • Marketing, Communication, Arts, Economics
 • good network connection with third parties

31-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?