service management
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 3,500 jobs
  Comp Trading Company Limited's banner
  Comp Trading Company Limited's logo

  Technical Service Director

  Comp Trading Company Limited
  Bangkhen
  • ทำงานด้านบริการด้าน IT ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานอย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารผลประกอบการของธุรกิจ
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  Phrachinburi
  • จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในงาน 7 ปีขึ้นไป ผ่านโรงงานอุตสาหกรรม
  • ทำงานที่โรงงาน จ.ปราจีนบุรี (ห่างมีนบุรี 30 กม.)
  Next