• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการประสานงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะในการประสานงาน และมีทักษะการสื่อสารดี

19-Jan-18

 

Applied
 • 2 years experience in customer service
 • Good English communication skill
 • Work in shift / free lunch / travel benefits

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 22-35 ปี บุคลิกดี
 • .ตรี สาขาภาษาอังกฤษ บริหารงานบุคคล หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

18-Jan-18

 

Applied
 • Accurate and timely data entry skills
 • Attention to details
 • Good computer skills

18-Jan-18

 

Applied
 • administration, admin, logistics, quotation,
 • visa, work report, expense claims, PO, invoice
 • hotel, flight booking, reservation, packaging

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Credit Admin & Services
 • Team Manager/Manager
 • Operational Controls

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Customer Service, Accounting, Excellent English
 • Competitive Pay, Work from Home, Night Hours
 • Health Insurance, Computer/Internet Budget, Growth

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration or any related
 • 1-3 years experience in sales, customer service
 • Computer skill and good with Excel, good English

17-Jan-18

 

Applied
 • Administrations Manager/Office Manager
 • Expatriate Service Manager/ Work permit/Expat Tax
 • Good English Communication

17-Jan-18

 

Applied
 • Qualified to degree level in a related subject
 • 1+ years of service experience in customer service
 • Good English communication skills

17-Jan-18

 

Applied
 • Customer Service Representative, Administration
 • Service Support, Sales Support
 • Samsung Authorized B2B Mobile Service and Repair

17-Jan-18

 

Applied
 • 2 years exp. in airline industry/ OTA (BSP Agency)
 • Knowledge in system (Sabre,Amadeus,Galileo)
 • Shift rotation / free meal / travel budget

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher with the minimum of 2 years
 • Having experience as a study abroad counsellor
 • Service-minded, good personality

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any fields
 • Male preferable
 • At least 0.5 year experience

16-Jan-18

THB20k - 25k /month

Applied
 • 2 year experience in Customer Service
 • Experience in part inventory and shipping
 • Good command of English

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Documentation and filing
 • Coordinate with internal and external parties
 • Assist on reports and incentive summary

15-Jan-18

 

Applied
 • Maintain contract cycle billing forecast
 • Manage Local Service Agreement
 • Organize Meetings, team meetings

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience 5-8 years up in all general administrat
 • Able to communicate in English both speaking
 • Computer literacy ; Proficiency in MS Office

15-Jan-18

 

Applied
 • Annual leave start from 14 days
 • One month bonus
 • Oversea training

15-Jan-18

 

Applied
 • At least 3 years administrative support
 • Preferably with a degree
 • Good command in English

09-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.