senior
Loading
Loading
We have 1,966 jobs for you
We have 1,966 jobs for you
Select a job to view details
1-30 of 1,966 jobs
THB13k - 30k /month (negotiable)
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Sales Engineer
  • มีความสามารถในการนำเสนองาน
  • วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
THB25k - 55k /month
  • มีประสบการณ์ด้านการผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์
  • สถานที่ทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
  • เงินเดือนและสวัสดิการดี
  • มีประสบการณ์ขายพื้นที่เช่าศูนย์การค,ห้างสรรพสินค้า
  • มีประสบการณ์ขายพื้นที่เช่าอย่างน้อย 1ปีขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี,สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดีเยี่ยม
Next