• วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร
  • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

17-Jan-18

 

Applied
  • Bachelor's Degree in Civil Engineering.
  • 12 years’ experience in civil and structural.
  • Possess extensive local contacts and network.

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
  • Master’s degree in Business, Finance, Engineering
  • At least 5 years of banking experience
  • Good client relationship management skill

16-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.