• รับทั้งจบใหม่และมีประสบการณ์
 • เชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Java
 • ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • JAVA / J2EE, Javascript, HTML
 • Analyzing, writing, testing SW with Bank projects
 • Creating tests plans,problem-solving,correcting SW

15-Jun-18

THB55k - 90k /month

Applied
 • At Least 3 years of experience in SDLC
 • Developing web application software using PHP5
 • MVC multi-tier application development

15-Jun-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • front-end frameworks development such as React.js
 • area skill: C#.Net, Web API, NodeJs, JavaScript
 • backend with NoSQL (e.g. MongoDB, HBase), Graph da

14-Jun-18

 

Applied
 • Experience in SAP FI/CO functional
 • Experience in ABAP programing
 • Experience in Share Point, K2 in advantage

14-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Experienced software programming
 • Strong technical knowledge of Agile methodology
 • C#, .NET, AngularJS, JAVA

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Work in a cross-platform team (iOS, Android)
 • Profound knowledge of game engines
 • 1 years of experience in C#

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied