• ป.ตรี วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ /เกี่ยวข้อง
 • เขียนโปรแกรมด้าน Web Service หรือ Web Application
 • เข้าใจ Object Oriented Analysis and Design

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience with data management SQL command
 • Experience with front-end application design
 • Fintech startup

18-Oct-19

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 30 Days Work-from-home, Free Gym membership
 • Competitive Salary, Performance Bonus, Insurance
 • Diverse, cross-functional, English-speaking team

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • At Least 1 years of experience in SDLC
 • Developing web application software using PHP5
 • MVC multi-tier application development

18-Oct-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Exp. > 3 yrs in C#, ASP.NET, Web Services
 • Exp. > 2 yrs .NET MVC, EF, WCF or Web API
 • Work with control software e.g. GIT, Subversion

18-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 1-10 years of experiences in programming
 • Basic command of written English

17-Oct-19

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Software Developer
 • ได้มีโอกาสที่จะทำงานในเทคโนโลยีที่หลากหลาย
 • รักที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • c# .NET .NET Core GIT, CI/CD
 • RESTful APIs
 • SQL

14-Oct-19

 

Applied
 • Design, develop, code, test, and debug application
 • Skill in Backend or Frontend
 • experience in programming and deploying web app

14-Oct-19

 

Applied