• วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/IT
 • Web Application
 • ASP.NET, PHP, HTML, JavaScript, CSS, Json

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in developing software
 • C#, MVC, Entity, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

20-Feb-20

THB35k - 55k /month

Applied
 • Proficient in JAVA Programming
 • Design, build, and maintain Java Code
 • Excellent team player

20-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • 1 – 7 years’ experience in SQL developing
 • Experience in Monitoring and Installation

19-Feb-20

 

Applied
 • Java, Spring Boots, React, J2EE
 • 3 years of experience in developing software
 • Knowledge of Web Server and Web logic

18-Feb-20

THB35k - 55k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • พัฒนา, แก้ไข Software ในระบบงาน ERP สำหรับอุตสาหกร
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 • พัฒนา Windows Application ด้วยภาษา C#

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in developing software
 • C#, MVC, Entity, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

17-Feb-20

THB35k - 55k /month

Applied
 • Software, Web, FinTech, AI Lab are our expertise!
 • Modern software development with new Agile process
 • Near BTS/MRT. Learning. Very good and fair salary!

17-Feb-20

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Male/ Female, Age between 24 -37 years old
 • PHP, Node Js as main programming lanugage
 • 3+yrs as Software Development, Programmer

14-Feb-20

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied