• ติดตั้งระบบ Computer,Internet,Email
 • ดูแลระบบ VDO Conference สําหรับโครงการ ต่างจังหวัด
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน IT Support

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • 1 year of experience in .Net Programmer
 • Able to travel up country

10-Dec-18

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • java, J2EE, JavaEE
 • spring, hibernate, struts
 • Node JS, Angular JS

07-Dec-18

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Engineer
 • minimum of 3 years of technology experience
 • Experience in implementing web application

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 5 years of experience in developing software
 • C#, MVC, Entity, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

06-Dec-18

THB55k - 90k /month

Applied
 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • 3 years of experience in developing software
 • Knowledge of Web Server and Web logic

06-Dec-18

THB45k - 70k /month

Applied
 • Design,Requirement definition, fit & gap analysis.
 • Coding skill in Java or .Net, System Analysis
 • Have JLPT(Japanese-Language Proficiency Test N-1)

04-Dec-18

 

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in IT Project of Manufacturing
 • Working experience in system development

04-Dec-18

 

Applied
 • Design,Requirement definition, fit & gap analysis.
 • Coding skill in Java or .Net, System Analysis
 • Japanese Nationality, IT Japanese

04-Dec-18

 

Applied