• วางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คิดค้น
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
 • วิเคราะห์ช่องทางการขาย

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 5 years of working experience in an accounting
 • Manage in-bound and out-bound financial

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • นำเข้า
 • นำเข้าอาวุโส
 • เจ้าหน้าที่นำเข้าอาวุโส

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master's Degree Business Association
 • Knowledge Project Management, Business strategies
 • Good command in English both writing and speaking

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Process, E2E,LOB, process improvement
 • analyze gaps,policies,standards,governance,
 • methodologies,design process,BPM,system dev.

6 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • อายุ 25-28 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานและงาน Operations
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้ Power Point ได้ดี

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการในการดูแลอาคารสถานที่
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และความละเอียดในงาน
 • มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพนักงานและการจัดเลี้ยง

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • 3 years of experience in a financial services
 • Good interpersonal and communication skills

6 hours ago

 

Applied
 • Procurement job working with overseas team
 • Regional function
 • Able to work overseas

6 hours ago

 

Applied
 • Bonus Basic knowledge in ISO 9001 / TS 16949
 • 5 Day per/week , Saturday-Sunday Off
 • Provident Fund and Savings and Cooperatives

6 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Knowledgeable in MS Office especially in MS Excel
 • Structural thinking, detail oriented.
 • Fluency in spoken and written English and Thai.

6 hours ago

 

Applied
 • อายุงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • สถานที่ทำงาน บางลำพู พระนคร

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคค
 • บุคคล
 • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Law
 • Providing legal documents - contract
 • Lawyer license is preferable

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Admin
 • coordinate
 • Operation

6 hours ago

 

Applied
 • Corporate Strategy
 • Good English competency
 • Be able to travel for work

6 hours ago

 

Applied
 • 4-5 years’ experience in oversea purchasing
 • Good command of English
 • Bachelor’s Degree in BA or any fields

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting, Auditing
 • 3 years’ experience in internal audit
 • Experiences internal audit with big four company

6 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Mechanical or Industrial Engineering
 • GPA > 2.70 up
 • Experience in QA,QE,QC

6 hours ago

 

Applied
 • Mutual/Private fund products
 • 3-5 years direct experience in financial services
 • Single license ( IP license ) is an advantage

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง การศึกษาปริญญาตรีทางด้าน IT ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้าน Database
 • มีประสบการณ์ในการ Setup High Availability

19 hours ago

 

Applied
 • Experience in Digital Marketing Communication
 • Fluent in English
 • Fresh graduates are welcome.

22 hours ago

 

Applied
 • Legal
 • Heavy Machinery
 • Commercial Law

22 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • 2-4 years working experience in Health Safety
 • Manage safety system and environment with the work
 • Strong knowledge of Safety Laws, risk assessment

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Payroll
 • Senior Officer
 • Experienced candidate

22-Aug-19

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Project Management Officer (12 months contract)
 • Experienced IT project, Business Analyst
 • Excellent in communication skill, MS Office

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Design/Write Content marketing on products
 • Project control be a point of contact for content
 • Editing advertisement/seminar Videos for offline

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or other related
 • Minimum 5 years’ experience in Budgeting related
 • Advanced in Computer literacy

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Execute upon the company's IR strategy
 • Organizing BOD's meeting
 • Good communication in English

22-Aug-19

 

Applied
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) บุคลิกโดยรวมดี
 • ปสก.อย่างน้อย 5ปี งานตรวจสอบสัญญาและร่างสัญญา
 • มีใจรักงานบริการ ประสานงาน ติดตามงาน และรับผิดชอบ

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Financec, Account Receivable, Payment collection
 • Accounting and Billing process
 • Attention to details, Multicultural environment

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
 • 2+ years’ experience in HRM / HRD
 • Experience with Full-Lifecycle Talent Management

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ทัศนคติบวก พร้อมพลิกองค์กรเล็กให้เป็นระบบ
 • ประสบการณ์งาน HRM อย่างน้อย 3 ปี
 • มองหางาน HR ที่ท้าทาย และสร้างผลงาน

22-Aug-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในงาน CRM / Online
 • มีประสบการณ์ด้าน CRM อย่างน้อย 3 ปี
 • เงินเดือนตามประสบการณ์

22-Aug-19

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Site Acquisition
 • Project Coordinator
 • Site Acquisition Manager

22-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in Accounting
 • At least 3-5 year experiences in Retail business
 • CIA, CISA, CPA or CFE certificate are preferable.

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Financial Data Analyst
 • Typically do the basic analysis
 • Assitant Manager, Manager

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Occupational Safety and Health
 • 3 years’ experience on the function of EHS
 • International Manufacturing

22-Aug-19

 

Applied
 • Process Transformation
 • Process Improvement
 • Re-Engineering Process,Change Management

22-Aug-19

 

Applied
 • 4-7 years experiences in accounting function
 • Bachelor Degree in Accounting
 • ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับระบบบัญชี และการเงิน

22-Aug-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถใช้ SAP ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี

22-Aug-19

 

Applied
 • At least 2 years sales experience
 • Good English
 • Good presentation and Negotion skill

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ Retail, ธุรกิจค้าปลีก, ห้างสรรพสินค้า
 • ใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน หรืออื่นๆได้ดี
 • สามารถใช้ Excel ได้อย่างดี

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Good communication in English
 • 1-2 experience in export document
 • Computer literate

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ให้คําปรึกษาและแนะนําการปฏิบัติงานให้กับ AE และ AO
 • แสวงหากลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพ เพื่อลดจํานวนหนี้เสีย
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

22-Aug-19

 

Applied