• ประสบการณ์ด้านการตลาด และการขาย หรือการจัด Event
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • digital marketing; performance base marketing,
 • digital marketing; performance base marketing,
 • digital marketing; performance base marketing,

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
 • การใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งขัน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • คิดวิเคราะห์การจัดทำโปรโมชั่นสนับสนุนการขาย
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing strategies and effectively communicate
 • Develop brand and marketing strategies
 • Graphic fundamentals, typography, TV, VDO, Print

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป
 • หากเคยทำงานด้านอุตสาหกรรมของเล่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงาน 5 วัน

19-Sep-18

 

Applied
 • 2-3 years experience
 • Strong understanding of social media marketing
 • Experienced in media buying on Facebook Ads

18-Sep-18

 

Applied
 • Work closely with senior management
 • Monitor local market movement & trading situation
 • Develop marketing strategies and activity plans

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing
 • 5-7 years of experience in Cosmetics
 • E-commerce experience is plus

18-Sep-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • At lease 4 years in a managerial role
 • Good command of written and spoken English
 • Bachelor's degree or higher in Marketing, Business

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Marketing, International Business
 • 4 years of work experience in business development

17-Sep-18

 

Applied
 • Marketing Communication
 • Marketinng Product Strategy
 • Real Estate Developer

17-Sep-18

 

Applied
 • Good understanding marketing strategies
 • Plans, develops and executes promotional programs
 • implement student product/solution/proposition

17-Sep-18

 

Applied
 • Marketing Executive
 • Property Management
 • Promotion

16-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • age between 30 - 35 years old
 • Skill in Marcom, Offline, Branding
 • Strong command of English

16-Sep-18

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • University graduate in Marketing / Communication
 • At least 3 years relevant sales and marketing
 • Strong background in trade marketing, category

15-Sep-18

 

Applied
 • การตลาด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคเหนือตอนล่าง

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for overall marketing strategies
 • Bachelor's Degree or higher in Marketing
 • At least 5 years experience in marketing

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Marketing
 • การตลาด
 • อสังหาริมทรัพย์

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Marketing
 • การตลาด
 • อสังหาริมทรัพย์

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Focus digital marketing
 • Online marketing activities management
 • Providing digital marketing solution

14-Sep-18

 

Applied
 • Thai, age is not over 35
 • Event Operation
 • Event Marketing

11-Sep-18

Salary negotiable

Applied