• การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียน
 • ดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของบริษัท
 • จรรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรือจริยธรรมองค์กร ของบริษัท

5 hours ago

 

Applied
 • จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร, วางแผนกลยุทธ์
 • เอกสารประชุม รายงานการประชุมและการแจ้งมติที่ประชุม
 • เอกสารต่าง ๆ เพื่อการประชุม

5 hours ago

 

Applied
 • HR Business Partner
 • Regional support, planning
 • Development program

5 hours ago

 

Applied
 • Minimum 2 Years of relevant sales /banking
 • Result oriented, Self-motivated
 • Provide daily MIS report as required by supervisor

5 hours ago

 

Applied
 • ส่งเดินทางไปดูงาน Food Expo โซนเอเซีย และ โซนยุโรป
 • บริษัทมีความมั่ั่นคงทางธุรกิจสูง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's Degree in Internal Audit, Accounting
 • At least 7 years experience in audit
 • Good analytic skill and logical thinking

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Communication Arts, Marketing
 • Minimum 8-10 years in Event marketing or related
 • Good Command in English

5 hours ago

 

Applied
 • Procurement Process Compliance,Cost Control
 • Purchasing,Merchandise,Governance,Policies
 • Procurement and Supplier Management

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Senior accounting Manager
 • Tax&accounting manger
 • Accounting manager

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญาตรี / โท การเงิน, การตลาด
 • เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สถานบันการเงินไม่น้อยกว่า 10 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Good communication in English
 • Abel to travel local frequently

5 hours ago

 

Applied
 • เป็นงานประจำสำนักงานใหญ่
 • ทำงาน 5 วัน ต่อสัปดาห์
 • งานออกแบบโครงสร้าง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • a very friendly environment
 • near the MRT station
 • chance to work with foreign nationality

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน
 • ผู้ตรวจสอบภายใน ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
 • ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ประสบการณ์ทำงาน 4-5 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • Internal Audit Finance Audit
 • Automotive Industry
 • Working Monday - Friday

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบระบบงานด้านบัญชีบริษัทบางจากฯ
 • มี CPA หรือประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาก่อน
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience in Programmer or System Analyst
 • Leasing or Hire Purchase Business Acumen
 • C#, VB.Net and SQL Knowledge

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • Computer Science, Information Technology, MIS
 • Knowledge of O / S, Database System

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong jewellry background
 • Good knowledge in Jewellery manufacturing
 • Innovation

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting/Auditing or Legal Background.
 • At least 2 years in Tax consultancy or VAT-related
 • Excellent English Communication Skills

5 hours ago

 

Applied
 • Manage Infrastructure Advisory Projects
 • Experienece in Investment Banking or other related
 • Logical with excellent communication skill

5 hours ago

 

Applied
 • 3 - 5 yrs exp. in Audit or Accounting
 • Degrees in Accounting, Finance or Investment
 • Excellent English communication skills

5 hours ago

 

Applied
 • หากจบด้านการตรวจสอบบัญชีจะได้รับการพิจารณา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านตรวจสอบบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Accounting or related field
 • Having a Certificate of CPA
 • Good command of English

5 hours ago

 

Applied
 • Deliver Training Class
 • Good at English
 • Facilitator

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Supply Chain Management,
 • Warehouse Management, Logistics
 • Very good command of English.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit/ audit background
 • Experience from the private sector
 • International company or consultancy company

5 hours ago

 

Applied
 • Strong in Supply chain in manufacturing
 • Experienced in chemical plant
 • strong English communications

5 hours ago

 

Applied
 • Analyze customer data
 • campaign concept, planning,
 • Develop relevant strategies

5 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นสาขา ก่อสร้าง โยธา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อ'
 • มีประสบการณ์งานด้านงานตรวจสอบภายใน 2-5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน QCงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female Only, age between 25 - 28 years old.
 • BBA, MBA or related fied.
 • Experience around 2 - 5 years.

5 hours ago

 

Applied
 • Experience in working with the Thai government
 • health economics & outcomes research (HE&OR)
 • Market Access

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced Working as Hybrid Planner
 • Strong in Media Planning and Client Servicing
 • Good Communication in English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or higher in accounting
 • Able to handle whole loop of accounting
 • English skill:Good (report directly Japanese)

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp in internal or external auditing
 • Exp in Accounting & Finance, Business Management
 • Ability to work in oversea (Vietnam)

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • internal audit
 • internal control
 • external audit

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or related field
 • Senior Manager, Client Management
 • 5 - 8 years work experiences in similar role

5 hours ago

 

Applied

Internal Audit Manager

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • To audit each branch factories according to SOX 40
 • To perform Fraudulence Prevention check list upon
 • perform Regional Manual audit on cash management

5 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female, Age 30-40 Years old.
 • 5 years of Internal Audit experience
 • CPA/CIA is a plus benefit

5 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • Strategic business development
 • 10 year(s) of working experience
 • Full-Time position(s) available

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านกฏหมายตลาดหลักทรัพย์
 • มีใบประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต(CIA)
 • สื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี

5 hours ago

 

Applied
 • 10 Years in Automotive assembly experience
 • Manage & Control 4M
 • English Communication (TOEIC 600 Points up)

5 hours ago

 

Applied
 • Senior Manager
 • Project Engineering
 • German language

5 hours ago

 

Applied
 • 7-10 years of experience in Personal Lines
 • Experience in business development, and planning
 • P&L understanding

5 hours ago

 

Applied
 • Reviewing and drafting various kinds of contracts
 • Providing counsel on issuance of new legislations
 • Bachelor’s or Master’s degree in laws

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Agency Control
 • Sale Compliance
 • Business Control awareness

10 hours ago

 

Applied
 • Draft and review all contracts and legal documents
 • Excellent English spoken and written
 • Master’s degree in Law & license to practice law

11 hours ago

 

Applied