• มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ POS
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับLAN, WAN และFirewall
 • ความรู้เกี่ยวกับ Windows และ / หรือUnix / Linux

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To provide basic IT training for users
 • To monitor and maintain IT infrastructure
 • Provide 1st level Helpdesk for day-to-day

17-Jan-18

 

Applied
 • IT support
 • Technical support
 • System network

17-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในงานด้านทักษะการเขียน Program
 • มีประสบการณ์ในด้านการเขียนวิเคราะห์แบบออก Flow

17-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.