• ติดต่อประสานงานกับ Supplier/ผู้รับเหมางานก่อสร้าง
  • ออกแบบ เขียนแบบ ตกแต่งภายใน
  • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิกหรือออกแบบภายใน

31-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?