• พัฒนาทรัพยากรบุคคล/อาวุโส
 • PMS
 • KPI

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Proficient in Microsoft Excel, Word, Powerpoint
 • Good command of English.
 • Positive Thinkking

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Over time and Time attendent
 • HR Generalist work experience
 • Support Team HR

1 hour ago

 

Applied
 • BA in Human resources management
 • 5 year experience in required position
 • Good knowledge of labor law, tax & duty

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in any related field
 • Work experience, approx 5 years, in HR
 • Good command of English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s degree in any field
 • 5 years of experience in HRM functions (Payroll)
 • Good English (Business Level)

20-Sep-18

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 2 years experience in payroll management.
 • Proficiency in excel pivot, vlookup and calculate.
 • Good knowledge in Labor Law.

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Creative, proactive, initiative
 • Experience with Apple software, Adobe software
 • Design and execute artwork, multimedia

20-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor/Master's degree in HR or related fileds
 • Mininum experience 5-7 years in HRM
 • Strong in Thai Labor Law

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ็Human Resources Management
 • Executive Search
 • Human Resource Development

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree/ higher in HR field or related.
 • A minimum of 2-3 years of working experiences.
 • Good English communications and computer skills.

19-Sep-18

 

Applied
 • Provide full HR support for overseas group
 • Passion for innovative HR solutions
 • Deploy HR policy to OGC in a region

19-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษดี
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น MS office ดี

18-Sep-18

 

Applied
 • Employee development focusing on developing career
 • Minimum 5 years of working experience in HR field
 • Preparing Staff Handbooks

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 4 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำ KPI และ Competency จะพิจารณา
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 3 years working in Human Resources
 • recruitment, compensation & benefits, performance
 • HR Generalist

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • เคยทำงานในบริษัทจีนมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ RC&Payroll จะถูกพิจารณาก่อน

17-Sep-18

 

Applied
 • Five years’ experience in HR field
 • Track record of participation, training
 • Strong team-building and facilitation skills

15-Sep-18

 

Applied
 • Human Resource in a startup company, grow together
 • Working together with everybody, no hierarchy
 • Feel free to suggest and recommend best practices

15-Sep-18

 

Applied
 • Experience in Manufacturing industry
 • Compensation, benefits & payroll
 • Performance evaluation and development plan

15-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Initiate Industrial & Employee Relations
 • 3 years of experience in Labor Relations
 • Proactive, Initiative, good analytical

15-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in HR
 • Minimum 3 years of working experience
 • Good command of both spoken & written English

15-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 6 years’ experience in human resources management
 • Fluent in English/Thai
 • Ability to analyze data

14-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in HRM/HRD or relevant field.
 • Good relationship with government authorities.
 • Able to work in Samutsakorn Plant.

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Good English speaking & writing skills
 • At least 3 years’ experience working in HR Dept.
 • Willing to work with a multi-cultural environment

14-Sep-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาและฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ปี
 • หากเคยผ่านงานบริษัทธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเ

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Experience in HR role 3-5 years
 • Good command of English.

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment experience
 • At least 5 years of working experience in HR
 • Knowledge in C&B

13-Sep-18

 

Applied
 • Minimum 3 years direct experience in HRM
 • Experiences in Manpower and Recruitment Management
 • Strategic thinking & able to work under pressure

11-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 4 years in end-to-end recruitment roles
 • Good command in English
 • Knowledge in financial business

08-Sep-18

 

Applied