• สอบทานสินเชื่อ การอำนวยสินเชื่อ กลั่นกรองคุณภาพสิน
 • วุฒิบัตร CPIAT หรือ CIA
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, over 35 years of age
 • Minimum 5 years working experience in sourcing
 • Master Degree in Business Administration

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • 3 year or above related working experience
 • Work together with design team in Hong kong
 • Knowledge in the latest trend in digital design

13-Dec-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Photoshop, Illustrator, In Design or any relavent
 • Strong passion for visual storytelling
 • Good English competencies

13-Dec-18

 

Applied
 • Production management
 • Creative direction
 • Client communication

12-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สร้างคอนเทนต์นำเพลงไปผูกกับชีวิตประจำวัน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีมุมมองแปลกใหม่น่าสนใจ
 • มีความ creative สูง ไม่ติดกับ format ที่ตายตัว

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Excellent Compensation Packages & Benefits
 • Working with regional teams in APAC
 • Career Opportunity to be promoted as IT Director

12-Dec-18

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • อายุไม่เกิน 40 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป นิติศาสตร์
 • มีความรู้ด้านงานนิติการ งานคดี บังคับคดี
 • มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย อย่างน้อย 5 ปี

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Internal audit
 • Compliance
 • Continuous improvement

10-Dec-18

 

Applied