• ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ด้านการสรรหาพื้นที่
 • มีความรู้ทางสถิติ

20-Sep-18

 

Applied
 • If you are proactive and energetic person
 • We ask you to join our new business expansion
 • To work with innnovative company

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • credit rating model
 • Monitor the rating model's performance
 • Prepare the guidance in rating model development

18-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Accident & Health background, statistic skills
 • Insurance, Product Development
 • PA, Profit & Loss, Reporting

11-Sep-18

 

Applied