• ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • Responsible for Supplier Relationship Management
 • Manage Stock and Inventory Management
 • Own car and Driving License

14-Oct-19

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คิดค้น
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
 • วิเคราะห์ช่องทางการขาย

14-Oct-19

 

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
 • ฝึกอบรมภายในและภายนอก
 • วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

11-Oct-19

 

Applied
 • Responsible to mutual fund product
 • 5 years in banking business or securities business
 • Good team working, highly motivated and proactive

10-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Learning & Development
 • Organization development
 • Employee engagement

10-Oct-19

 

Applied
 • 3-5 years of front line retail is preferable
 • Demonstrated skills & knowledge in training
 • Must thai nationality only

10-Oct-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ทำงานด้านความยั่งยืน
 • เขียนรายงานด้านความยั่งยืน
 • งานด้านสิ่งแวดล้อม

09-Oct-19

 

Applied
 • CSR
 • HR ACTIVITIES
 • CORPORATE

02-Oct-19

Salary negotiable

Applied