• อายุ 23-33 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ, การตลาด ฯลฯ
  • พัฒนา Sale Tools ต่างๆ ให้กับช่องทางการขาย
  • ร่วมพัฒนากระบวนการขาย และสนับสนุนงาน Project ต่างๆ

4 hours ago

 

Applied
  • Good command in English.
  • Able to analyze injection molding problem.
  • Bachelor degree in Engineering or related fields.

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?