• จบปริญาตรี / โท การเงิน, การตลาด
 • เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สถานบันการเงินไม่น้อยกว่า 10 ปี

24-Mar-18

 

Applied
 • Ability to work in fast paced
 • Self-motivated and driven
 • Own a driving license (preferred)

23-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Product Development
 • Data Analysis
 • Customer Satisfaction

23-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ และทางการเงิน
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์

23-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

23-Mar-18

 

Applied
 • Account Manager
 • Market Leading Company
 • High Salary + Commission

23-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ทางด้านโปรแกรม ERP, RMS
 • ตรวจสอบข้อมูลรายงาน Bath จากระบบ RMS
 • รวจสอบรายงานงบการเงินเฉพาะกิจการ และ งบการเงินรวม

23-Mar-18

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 3+ years experience in Sales generating leads
 • 3+ years experience in Digital Advertising Agency
 • Macbook to be provided

23-Mar-18

Base salary + high commission

Applied
 • Experienced in Software Implementation as vendor
 • Project Manager Role
 • Team Manager Role

22-Mar-18

 

Applied
 • New Product Development
 • Consumer Insight
 • Brand Development

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years experience with relevant knowledge
 • Conduct product training sessions for all channels
 • Good communication, and Interpersonal skill

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Card Acquisition
 • Unsecured loan lending
 • Credit card

21-Mar-18

 

Applied
 • Professional experience in HR Generalist
 • Excellent communication skills with all level
 • Strong Leadership Skills with results orient

20-Mar-18

 

Applied
 • Business Development of Securities Business
 • Design trading platform
 • Good command of both spoken & written English

19-Mar-18

 

Applied
 • Minimum 7 years experience in freight forwarding
 • Bachelor degree in any business-related field
 • Able to work under pressure

19-Mar-18

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in a related field
 • Possess good leadership skill
 • Good English

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Direct and lead application development team
 • develop and guide subordinates
 • work closely with stakeholders on applicaiton issu

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Experience 7-10 years’ experience
 • Able to travel overseas

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.