• ปริญญาตรี วิศวกรโยธา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการดูแลหน้างานและการถอดแบบ

17-Aug-17

 

Applied
  • Bachelor or Master in Civil , Structural
  • 5 years of working experience Civil & Structural
  • prepare conceptual design, bidding

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างไซต์งาน
  • มีประสบการณ์ 5ปีขึ้นไป
  • ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการ

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.