• จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร, วางแผนกลยุทธ์
 • เอกสารประชุม รายงานการประชุมและการแจ้งมติที่ประชุม
 • เอกสารต่าง ๆ เพื่อการประชุม

7 hours ago

 

Applied
 • จบปริญาตรี / โท การเงิน, การตลาด
 • เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สถานบันการเงินไม่น้อยกว่า 10 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • Asset Management Business
 • IT Manager, IT Head
 • At least 5 years experience in IT

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Development
 • Co-Location Data Center, Cloud
 • Sale, RFI’s, RFPs,

20-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Provide business advice from financial perspective
 • Coordinate financial planning & monitor progress
 • Drive finance and planning projects

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Human Resources Management
 • 10 years of work experience in Human Resources
 • Proactive, Initiative, good interpersonal

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Financial analyst & financial report
 • SAP skills & knowledge
 • Ability to coach the team

20-Sep-18

 

Applied
 • 9+ years of experience in Infrastructure
 • n-depth knowledge of T concepts, strategies
 • Functional knowledge in systems, networking, cyber

20-Sep-18

 

Applied
 • Thermal power and renewable energy business
 • Excellent English Langauge
 • Career growth and development oppotunities

20-Sep-18

 

Applied
 • experience in sales or marketing
 • smartphone, tablets, wearable’s, accessories
 • Responsible for product management for customer

20-Sep-18

 

Applied
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน งบการเงิน
 • กระทบยอดบัญชี

19-Sep-18

 

Applied
 • Finance analysis
 • Reporting ,Company policies and processes
 • Regarding Budget

18-Sep-18

 

Applied
 • Business Development, Thai Government
 • Project Management, Development, BD, Public Sector
 • Non-Profit Organization, Sales, Marketing, BD

18-Sep-18

 

Applied
 • System Integration Projects
 • Life-Cycle-Management Model
 • retail solutions business

18-Sep-18

 

Applied
 • 3-5 years Non-Life insurance experience
 • Experience Implementation on Core Insurance app
 • understanding of Business Process Management (BPM)

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Finance, Accounting or related
 • At least 5-7 yrs of experience in financial area
 • Fluent of English & Good in Excel, PowerPoint, SAP

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years of working experiences in HRM ,HRD
 • Strong in HR and labor law knowledge
 • people strategy and plan for store

17-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

17-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ และทางการเงิน
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์

17-Sep-18

 

Applied
 • Legal & Compliance
 • e-Payment & e-Money business
 • retail services, financial products

17-Sep-18

 

Applied
 • New business
 • Innovation
 • Strategy

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • IT Operational Risk Management
 • Cyber Security
 • RCSA, ISO31000, ISO27001

17-Sep-18

 

Applied
 • Business Analyst
 • Have experience in Agile and Scrum Master
 • Very good in English

17-Sep-18

 

Applied
 • Minimum 10 years of experience
 • Good in English language communication
 • Strong leadership and managerial skills

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • R&D
 • Food application
 • Food Ingredient

13-Sep-18

 

Applied
 • Male or female , Age 46-50 years old
 • 7 years’ experience on SI sales, IT Sales
 • Experience in presentations (Thai/English)

13-Sep-18

THB90k - 120k /month

Applied
 • Degree in Real Estate / Finance / Business
 • Architect license in Sor-Sor tor
 • Proven experience in property investmen

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Female or Male only, Age 42 - 46 years old
 • 5 years of experience in retail solutions or IT
 • Experince of Project Manager in retail company

13-Sep-18

THB90k - 120k /month

Applied
 • Minimum 5 years in human resource management
 • Good command in English & presentation skills
 • Master degree in Business Administration Managment

12-Sep-18

 

Applied
 • ตรี – โท สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • Business Analyst 1 - 18 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านธนาคาร

10-Sep-18

 

Applied