• ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ และทางการเงิน
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • experience in banking process development
 • Good knowledge in "LEAN" initiative

16 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 years in human resource management
 • Good command in English & presentation skills
 • Master degree in Business Administration Managment

16 hours ago

 

Applied
 • 3 years experiences in Marketing / Digital MKT.
 • 5 years in International Business Development
 • Manage the implementation of marketing & PR plan

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Minimum 5 years of working experiences in HRM ,HRD
 • Strong in HR and labor law knowledge
 • people strategy and plan for store

16 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality with Good English
 • 3 years experiences in New Business Product
 • Familiar with Thai domestic market

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • Business Analyst 1 - 18 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

18-Jun-18

 

Applied
 • Financial analyst & financial report
 • SAP skills & knowledge
 • Ability to coach the team

18-Jun-18

 

Applied
 • Estimate cost and benefit such as sales campaign
 • Design and develop data
 • Produce daily, weekly and monthly business report

15-Jun-18

 

Applied
 • Fast growing automotive company
 • Project Management
 • Engine

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Finance/ Accounting
 • 5-8 year work experience in corporate finance
 • Advance Excel-based financial modeling skills

15-Jun-18

 

Applied
 • Well organized in project management.
 • Work in an international and virtual environment
 • High level of communication skill.

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Business administration
 • 3 years experience in financial industry
 • Good Product Knowledge, Competency Development

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Human Resources Management
 • 10 years of work experience in Human Resources
 • Proactive, Initiative, good interpersonal

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • airlines
 • air ticket travel agency
 • online travel agent

14-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • Finance & Account
 • Medical Insurance
 • Annual Leave starting 7 Days

14-Jun-18

 

Applied
 • 10 years’ industry experience
 • Deep knowledge within the financial services
 • This role is open to both local and expats

13-Jun-18

 

Applied
 • Strong knowledge in Export Food products.
 • Experience in USA,EU or Asia market
 • Proficiency in English

13-Jun-18

 

Applied
 • Business Development
 • accident & health insurance
 • 10 years of experience

12-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Direct pricing plan projects
 • pricing analysis in product management & marketing
 • Strong mathematical

11-Jun-18

 

Applied
 • OPEX,People Cost Controlling
 • Analysis related to OPEX, Capex and People cost
 • Budget and Forecasting data collection for OPEX

11-Jun-18

Salary negotiable

Applied