• มีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน และภายนอก
 • ประสบการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

11 hours ago

 

Applied
 • FYI Center, MRT QSNCC, Klongtoei, 5 working days
 • Tax compliance,Tax planning,Tax consultant
 • English both spoken and written.

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years as Internal Audit & Risk from factory
 • Full Internal Audit Process - End to End
 • Fluent English

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Internal Auditor in the Manufacturing company
 • Hands-on experience,Internal audit,Risk management
 • 5 working days, Benefits provided, Suksawas Road

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?