• จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขา บัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องเช่นการตรวจสอบบัญชี
 • มีคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ CIA หรือ CPA หรือ CPIAT

25-Sep-17

 

Applied
 • IT Audit and Risk management
 • IT Governance
 • IT security management

25-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in Accounting
 • At least 3-5 year experiences in Retail business
 • CIA, CISA, CPA or CFE certificate are preferable.

22-Sep-17

 

Applied
 • at least 0-5 years in system development
 • Computer Science/Data Science/ Information System
 • good analytic skill and excellent communication

22-Sep-17

 

Applied
 • 8+ years working experience in technical claims
 • Flexibility to work within multiple time zones
 • Good command of both spoken and written English

22-Sep-17

 

Applied
 • 4 years up with Accounting /Auditing/ Financial
 • Big 4 audit experience preferable
 • Good analysis skill

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Internal Auditor
 • Internal Control officer
 • Risk-Assessment

21-Sep-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Hands-on experience in SAP i.e. implementation
 • PMO skill, willing to adapt for team success

21-Sep-17

 

Applied
 • Assist the Audit Manager to gather the info
 • At least Bachelor degree of higher in Accounting
 • At least 7 years of Auditing/ Bank & Financial

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in IT, Computer
 • Experiences in Big4 /consulting firms, or finance
 • Experiences in an audit of banking business

20-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.