• ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน
 • สามารถใช้ 3DS Max, AutoCad ,Photoshop, Sketch up
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Programming Skills
 • Database Skills
 • Web Application Skills

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ขึ้นไป ด้านออกแบบ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

12-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • At least 7 years professional experience
 • Conversational level of English

12-Dec-18

 

Applied
 • BIM Experience;
 • Autodesk Building Design, Revit, Dynamo
 • Lead position on BIM project as Manager position

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์คุมงานและออกแบบ 10 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ **/ภาคีสถาปนิก,สามัญสถาปนิก

10-Dec-18

 

Applied
 • 3-5 years of sales experiences
 • Good command of English
 • Have own car

07-Dec-18

 

Applied
 • Build system architecture with high availability
 • Bachelor’s degree or higher Computer Engineering
 • At least 4 - 10 years’ experience in designing

07-Dec-18

 

Applied
 • Open to Foreigners & Thai
 • Global Architects & Masterplanners
 • International Design Company

07-Dec-18

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Responsible for installation , configuration DBA
 • installation , configuration operating system
 • Good knowledge in Computer Architectur

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 yrs experienced in Conceptual & Design
 • Experience in Commercial Area,Retail,Shopping Mall
 • High creativity, result and details oriented

06-Dec-18

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Able to use Revit
 • Good in written and spoken English
 • Experience in architecture design

04-Dec-18

Salary negotiable

Applied