• วุฒิปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง

1 hour ago

 

Applied
 • Accounting Supervisor
 • สื่อสารภาษาจีน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2-3 years of experience in Accounting
 • Excellent oral, written and presentation skills

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age not over 30 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • 3 years’ experience in accounting payable

23 hours ago

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

23 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Accounts Payable-Intercompany posting
 • Vat and Withholding Tax report and Submit
 • Monthly expenses variance analysis

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting with 2 years exp.
 • Able to work under pressure and good interpersonal
 • Graduated from top 5 university will be advantage

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Experience in AP/AR/GL/VAT/WHT

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 7 years progressive experience in accounting
 • Prepare detailed account analysis and reconcile
 • Knowledge of SAP ERP system is a must

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality only
 • Age not over 35 years old.
 • 3-4 year’s progressive accounting experience.

19-Jun-18

 

Applied
 • Manage day-to-day financial activities in complian
 • 4 years working experience in finance/accounting
 • Excellent Microsoft Office (Excel)

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • BA or higher in Accounting, Financial or related
 • 3-5 yrs experience in Audit firm and consolidation
 • Have knowledge of TFRS and IPO experiences

19-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 5-8 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือปริญญาโท
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะในการวิเคราะห์

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สายการบัญชีเท่านั้น
 • บันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่าย
 • มีทักษะเรื่องภาษีต่างๆ

19-Jun-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี AP / AR บัญชีค่าใช้จ่าย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย ภงด.1,

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree's in Accounting
 • 3 years working experiences
 • Working based on Maldives

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

18-Jun-18

 

Applied
 • Full accounting transaction (A/P, A/R, G/L)
 • Ensure all account transactions are accurate
 • Fresh graduate are welcome

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Front Row in Business with Top Management +++
 • Talented Colleagues & Tech-Based Atmosphere +++
 • Unlimited Growth Opportunities +++

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Good Communication in English
 • Degree in Accounting
 • Fresh Graduate are welcome

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • 3 years of experience in accounting functions.
 • Good command of English

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Officer / Senior Accounting Officer
 • Navision system
 • REIT

14-Jun-18

 

Applied
 • At least 5 years working exp. in Accounting
 • Review the day-to-day operations of the account
 • Close AP transaction at month end

14-Jun-18

 

Applied