• สามารถใช้โปรแกรม SAP หรือ Express ได้
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี GL อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี AP หรือ AR อย่างน้อย 1 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • At least 3 years of experience of Account Payable
 • Have knowledge of ERP software an advantage

9 hours ago

 

Applied
 • Holding CPD license
 • Responsible for personal tax, OT and payroll
 • PND 3, 53, 51, 50, 54 and PP 30

9 hours ago

 

Applied
 • Issue invoices, Collection, Accounting
 • Billing and collection
 • Bachelor/Master's degree in finance or Accounting

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • บัญชีปิดงบ
 • บัญชีลูกหนี้ อสังหาริมทรัพย์
 • บัญชีและภาษี

23-Sep-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Senior Accounting Officer (AP)
 • Accounting&Finance , Accounting Payable
 • เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส, เจ้าหน้าที่บัญชี(เจ้าหนี้)

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • รับวางบิลและจ่ายเช็ค
 • ปริญญาตรี สายการบัญชี และการเงิน
 • จัดทำเช็ค และจ่าย Supplier

22-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • 5 Working days/ Monday - Friday ,8.00 - 17.00
 • Salary neigotiate
 • Work with assistant / account admin

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1-3 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน

21-Sep-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • At Least 3 - 5 Years Experience in Accounting
 • Hire-Purchase Business is Preferred
 • Operation Experience in Accounting Fields

21-Sep-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีในระดับจัดการอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณใช้โปรแกรม SAPB1

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Age not over 33 years old
 • At least 5 years’ experience in Accounting
 • Have an experience in SAP is a must

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in accounting
 • 5 years of experience in cost accounting
 • Strong analytical skill and teamwork skill

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Experience in AP/AR/GL/VAT/WHT

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์

21-Sep-17

 

Applied
 • Handle accounting closing
 • At least 3 years of G/L experience
 • Work Hours : Mon - Fri

21-Sep-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Capable of managing annual statutory audits.
 • Reconciles finished goods inventories
 • Experienced working with FMCG environment

21-Sep-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารประกอบรายรับ และรายจ่ายทั้งหมด
 • ตรวจทานรายงานภาษีอากร

20-Sep-17

 

Applied
 • Male/Female , 32-40 years old.
 • Education: Bachelor 's or Master 's degree
 • Have experience in Financial and Accounting

20-Sep-17

 

Applied
 • สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-32ปี
 • ปริญญาตรี

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำงบการเงิน
 • หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในงาน 3- 5 ปี

20-Sep-17

 

Applied
 • อายุ23-30ปี เพศชาย/หญิง
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบครอบ

20-Sep-17

 

Applied
 • Accounting reconciliation AR, AP, GL
 • Financial statement Month-End and Year-End
 • VAT, Withholding Tax

19-Sep-17

 

Applied
 • ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดทำบัญชีตรงตามมาตราฐาน
 • จัดทำรายงานการแสดงผลงบการเงิน จัดทำ Budget
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการลงบัญชีต่างๆ

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะทางบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย
 • ถ้าสามารถปิดงบบัญชีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้บ้าง

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • GL Accountant, good English, Analysis, and report
 • SAP program
 • Report, and analysis

19-Sep-17

 

Applied
 • บัญชี
 • Holding
 • Accounting

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age 27 years old up.
 • Commercial graduated or Bachelor’s in Accounting
 • 2-5 years experience

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง / อายุ 30-45 ปี
 • จบวุฒิการศึกษา ป.ตรี ในสาขาการบัญชีและการเงิน
 • บุคลิกสุภาพ คล่องแคล่ว มีความละเอียดรอบคอบ

19-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย5ปี

17-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.