• รายงานบัญชีและการเงิน
 • งบการเงิน ภพ.30 ภงด.3 ภงด.53 ใบกำกับภาษี
 • รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ใบสำคัญจ่าย

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Prepare withholding tax report / VAT submission
 • Performing payments for both local and abroad
 • Annual FS reporting and submission

19-Jan-18

 

Applied
 • Male or Female age under 35 years
 • Bachelor degree in accounting or finance
 • Good command in English

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สายการบัญชีเท่านั้น
 • รับวางบิลและจ่ายเช็ค
 • จัดทำเช็ค และจ่าย Supplier

19-Jan-18

 

Applied
 • At least 5 years working exp. in Accounting
 • Review the day-to-day operations of the account
 • Close AP transaction at month end

18-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 5 days work week ( 9.00 AM – 6.00 PM)
 • good environenment office
 • Social Security

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Ability to work under pressure
 • Good computer literacy

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • AR, AP, Cost Accounting
 • 3-5 Years experience for Supervisor
 • Located in Pathumthani

18-Jan-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree's in Accounting
 • 5 years working experiences
 • Working based on Maldives

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Experience in AP/AR/GL/VAT/WHT

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Experience in accounting field minimum 2 years
 • Advance Microsoft Excel skills

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบบัญชีด้านรายได้ ให้ถูกต้อง
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้านรายจ่ายให้ถูกต้อง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือปริญญาโท

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้ SAP ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2-3 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี

16-Jan-18

 

Applied
 • Minimum 2-5 years working AC experience
 • Accounting AP/AR
 • accounting receivable , invoice

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounts or Finance
 • 5 years of experience in the Accounting
 • Preparing tax computations; VAT, WHT

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Primary responsibility is to monitoring & control
 • Facilitate and complete monthly close procedures
 • Bachelor or Master degree in Accounting

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Creative & initiative in implementing new financia
 • Good at IFRS accounting and taxation
 • Have experience in Accounting BOI

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

15-Jan-18

 

Applied
 • Issuing of Tax Invoice, Credit Note, Debit Note
 • Female, Age 28-32 years old, Thai nationality only
 • Experience 3-5 years in Accounting

15-Jan-18

 

Applied
 • Experience in AP, AR with import business
 • Able to use SAP
 • Good command of English

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Manager
 • Consolidation
 • Based in Austria

15-Jan-18

 

Applied
 • Female, age not over 30 years old
 • Good attitude, Present Personality, Honesty
 • 1-3 years experience as an accounting and finance

15-Jan-18

 

Applied
 • รับสมัครพนักงานงานบัญชีและการเงิน รายได้ดี
 • เพศหญิง ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 2 ปี
 • เงินเดือน 18,000 บาท หรือมากกว่า

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำและตรวจข้อมูลหรือเอกสารทางบัญชีและภาษี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี อย่างน้อย 2 ปี
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน

11-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.