• เพศหญิง อายุ 32 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชี 3 ปี ขึ้นไป

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for account closing; monthly
 • Bachelors or Master’s Degree in Accounting
 • At least 5 years working experience

14-Dec-18

 

Applied
 • จัดทำ ตรวจสอบ บัญชีต้นทุน, บัญชีเจ้าหนี้
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านบัญชีก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Audit firm experiences
 • Min.4-6 years in GL & AR
 • Apply natpapat.s@manpower.th.com

13-Dec-18

THB70k - 120k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's degree in Accounting, Finance
 • More than 3 years’ experience in senior level
 • Oracle or SAP experience will be preferred

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Worklife Balance!!! 8.30am - 5.30pm
 • Groom to next Management level
 • Team up with Singapore Team.

12-Dec-18

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • accounting, senior accountant, daily accounting
 • general ledger, account receivable, shared service
 • responsible and reliable, dynamic and flexible

11-Dec-18

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • At least 5 years experience in accounting function
 • Good command of English
 • Strong communication with overseas customers

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting or relevant
 • Minimum 5 years of accounting and/or audit
 • Proficient in spoken & written English

07-Dec-18

 

Applied
 • Accounting
 • Costing
 • Tax

07-Dec-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied