• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายบัญชีด้านรับ-จ่าย และต้นทุน

16-Oct-19

 

Applied
 • Thai, age not over 40 with Bachelor’s Degree
 • 4 years experiences in Accounting Senior Level
 • Strong knowledge in TAX and accounting regulatio

16-Oct-19

 

Applied
 • Worklife Balance 5days a week!
 • Annual Bonus!
 • Provide Full Medical Coverage!

15-Oct-19

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Operations of the accounting/finance department
 • Coordinate and complete annual audits.
 • Process month and end year process.

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีบัญชี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี

15-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Great International company
 • Great Package
 • Great Career Development

14-Oct-19

 

Applied
 • Great International company
 • Great Package
 • Great Career Development

11-Oct-19

 

Applied