• ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือธุรการบัญชี
 • ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • AP
 • Excel

22-May-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • Thai, age not over 40 with Bachelor’s Degree
 • 4 years experiences in Accounting Senior Level
 • Strong knowledge in TAX and accounting regulatio

21-May-19

 

Applied
 • Good communication skills and the ability to work
 • ปิดงบบัญชีได้
 • Well-organized and strategic minded

17-May-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Responsible for overall accounting functions
 • Responsible for month and year end account closing
 • Preparing reports and financial statements

17-May-19

Salary negotiable

Applied
 • Senior Accountant, Accounting, AR, GL, VAT, WHT
 • Taxation, Bank reconcile, Bookkeeping, SAP (FI,SD)
 • Good English, MRT, Big 4 firm,Corporate experience

17-May-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Thai Revenue Code
 • CPA, Tax Auditor, or other international acct

17-May-19

 

Applied