• วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 8 ปี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 7 years experience in accounting/related
 • Good command of English
 • able to utilize SAP would be advantage

22-Jan-18

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Handling in all day-to-day accounting operation
 • Prepare monthly balance sheet reconciliations
 • Handling in inventory management.

22-Jan-18

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Global Supply Chain MNC
 • 5 years full set accounts experience in MNC
 • Experience in setting up new processes

19-Jan-18

 

Applied
 • Experience in Bif 4 - Audit & Tax professional.
 • In-depth knowledge of Thai Revenue Code&Accountant
 • Experience with tax calculation for BOI activities

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Accounting / Finance
 • >3 years exp in controling&management assistance
 • Good interpersonal/ Work under pressure

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Working knowledge of accounting, taxation
 • Good command of English is preferabl

17-Jan-18

 

Applied
 • Reconciliation process of high risk account in GL
 • Supervise junior accounting team
 • GL entries of wholesales & retail transaction

17-Jan-18

 

Applied
 • Accounting, Strong in Taxation
 • Good command of English
 • Minimum 5 years of experience

17-Jan-18

 

Applied
 • 4 years of experience in Tax Accounting
 • Knowledge of Accounting and finance
 • Good communication

08-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.