• ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT
 • เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคามสารสนเทศ
 • ทำงานเป็นทีมในสภาวะกดดันได้ดี

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Sound security operations and incident response
 • Fight cyber criminals!
 • Strategise and lead Incident engagements

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Information Security
 • Minimum 8 years’ experience
 • Strong background in security operations, process,

14-Mar-18

 

Applied
 • Thai Nationality,5 years IT Security Specialist
 • Enterprise security architecture design
 • IP, TCP/IP,other network administration protocols

14-Mar-18

 

Applied
 • 3+ years' experience in security operations
 • Good cyber security knowledge
 • Role open to local and international candidates

06-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.