• ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT
  • เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคามสารสนเทศ
  • ทำงานเป็นทีมในสภาวะกดดันได้ดี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • 3+ years' experience in security operations
  • Good cyber security knowledge
  • Role open to local and international candidates

04-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.