• ทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC550)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบิน
 • มีความรู้เบื้องต้นในด้านความมั่นคงสนามบิน

12 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Occupational Health
 • Having 3-5 years of work experience
 • Good knowledge in NFPA,TIS/OHSAS 18001

30 mins ago

 

Applied
 • Representative for AMOS TH Branch
 • Local representative of AMOS Information Security
 • Deliver AMOS Information Security Risk Management

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in computer science, computer engineering
 • TOEIC score of 600+ is required
 • Knowledge in application programming

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • MS word, MS excel, MS PowerPoint
 • Strategic thinking, solving problem skill
 • initiative and strong “can-do” attitude

18-Aug-17

 

Applied
 • ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC500)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • Engineering / Occupational Health and Safety
 • Develop the protection of the bank’s asset
 • Ratburana Head Office

17-Aug-17

 

Applied
 • ชายไทยอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานต้านรปภ.มาจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ

17-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลรถเข้าออกของโรงแรมจัดที่จอดรถ
 • สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยได้ดี
 • รับผิดชอบในหน้าที่การงาน และเป็นคนขยันขันแข็ง

17-Aug-17

 

Applied
 • Protect and conserve all hotel property
 • Male. Not over 35 years old
 • Bachelor's Degree

17-Aug-17

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting, Business Admin
 • 3 years of experience in wealth management
 • Analytical minded person with pleasant personality

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in airline operations
 • experience in field of security
 • Bachelor’s degree in aviation

16-Aug-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคาร
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Condo / Apartment)

16-Aug-17

 

Applied
 • รักษาความปลอดภัย
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 • บริหารบริษัทผู้รับจ้างบริการ

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.