• การศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Security 3-5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้าน ISO27001

9 hours ago

 

Applied
 • Security Expert, Fintech, Payment Service Provider
 • ISO/IEC 27001/27002, COBIT and/or NIST, GDPR,
 • PCI DSS standards, MVTS, E-money License, Start-up

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience in IT Infrastructure
 • English writing needed
 • IPS, Firewall, DDOS, Server, WAN/LAN Design

16-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Occupational Health
 • Having 3-5 years of work experience
 • Good knowledge in NFPA,TIS/OHSAS 18001

15-Oct-19

 

Applied
 • 5-10 years experience of information security
 • Industry Certifications : CISSP, CISM, etc.
 • Information Security, Good English Competency

15-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC500)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

15-Oct-19

 

Applied
 • 4-5 years in Petrochemicals, Oil Refinery
 • Fair communication both spoken and written English
 • Computer skill; MS Office / MS Outlook / Internet

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ISO 27001:2013
 • Security Policy
 • Project Management

14-Oct-19

 

Applied
 • CSO, Chief Security Officer
 • Data Privacy Issue, Manage Data protection officer
 • BCM, CIO/CTO, ISO27001

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Information Technology
 • 2 - 5 years of experience in an IT security
 • Good advance knowledge of Network security

11-Oct-19

 

Applied
 • IT knowledge, CCTV & Access Control System
 • Surveillance of multiple facilities
 • Security Experience

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied