• Financial Manager
 • ผู้จัดการส่วนการเงิน
 • นักวิเคราะห์การเงิน

9 hours ago

 

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกผลิต

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of experience in QC Engineer
 • Have Knowledge about ISO and TIS
 • Background in Steel or Related Industry

15 hours ago

 

Applied
 • Give advices to ensure actions align to labor law
 • Strong knowledge of labor law
 • Key member of Employee Relations team

15 hours ago

 

Applied
 • Assistant Manager : Customer Information Managemen
 • การบริหารจัดการข้อมูล : Management Skills
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล การบริหารทีม

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree in Food Sciences or related fields
 • Min 7 yrs experience in food or pharmaceutical
 • HACCP/ FSSC 22000 / SAP

21 hours ago

 

Applied
 • วางแผนงานวิศวกรรม งานซ่อมบำรุง-PM
 • เป็นผู้จัดการทางด้านวิศวกรรมมาอย่างน้อย 5 ปี
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • 7-10 years Experience in banking(SME Business)
 • Experienced in Machinery or Truck Leasing
 • Be able to work in up-country

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • ood Knowledge of ISO 9001, ISO 14001
 • Troubleshooting and repairing for SMT machine

21 hours ago

 

Applied
 • Bonus 6 mths,Med.Ins,Transp,Oil,Mob,IPAD,Biz Trip
 • Global Mechatronics Automation Trading
 • Exp. in Mechatronics sales over 15 years

20-Mar-18

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
 • จัดทำแผนการตลาดและงบประมาณ
 • การจัดกิจกรรมทางการตลาด

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานภาพรวมด้าน AP ของบริษัทและทีมงาน
 • พัฒนางานระบบบัญชีร่วมกับ IT ต้นสังกัด
 • สนับสนุนรายงานบัญชีบริหารให้แก่ระดับ Management

20-Mar-18

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • งานสรรหาและ HRM
 • มีความรู้ด้านแรงงานต่างด้าว
 • ผ่านงานอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Mar-18

 

Applied
 • Male : Age 35 - 40 years old.
 • Bachelor's Degree or Master
 • 10 years experienced

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีสาขาการบัญชี
 • ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 • สามารถใช้โปรแกรม Word – Excel ในระดับดีมาก

20-Mar-18

 

Applied
 • ติดตามหนี้ จากลูกหนี้ต่างประเทศ
 • ควบคุม ดูแล บัญชีขาย บัญชีลูกหนี้และแคชเชียร์
 • ติดต่อธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยน สินเชื่อ

20-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป ในด้านการขายสื่อโฆษณา
 • บริหารทีมงาน ในการขายสื่อโฆษณา
 • วางแผนงานเพื่อขยายฐานลูกค้า

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี/โท ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 32 - 45 years.
 • Bachelor of Accountancy.
 • At least 7 years experience in Account.

20-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor in electrical engineer or related fields
 • At least 10 yrs experience in Facility Engineering
 • At least 3 years in Safety and Security Management

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • 4 years working experience in General Affairs Mana
 • 3 years in Law Function.
 • Fluent in English and Thai

20-Mar-18

 

Applied
 • At least one year of experience in Corporate Legal
 • Experience in drafting, reviewing and revising
 • Pleasant personality with good interpersonal skill

20-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor Engineering in Mechanical ,Electrical
 • Sales Engineer experience 5-8 years or relate
 • Sex Male , Age 27-35 year old

19-Mar-18

 

Applied
 • Minimum 1-3 years working experience in sourcing
 • Able to travel to Indonesia/Malaysia on a regular
 • Not over 40 years of age

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • At least Bachelor’s degree in accounting
 • Having 5-10 years
 • knowledge of SAP

19-Mar-18

 

Applied
 • R&D Experience in food industry around 3 years
 • Knowledge: Law (prohibition of chemical
 • Bachelor's degree in related field

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Manager
 • Logistic
 • supply chain

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูและวางแผนการปฏิบัติงานพิจารณารับประกัน
 • มีประสบการณ์ด้านประกันชีวิต
 • ดูแลและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติ

19-Mar-18

 

Applied
 • At least 10 years' experience in purchasing / Impo
 • Control and Ensure that all purchasing activities
 • Have experience in IT would be advantage

19-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science
 • Coordinate with Quality Control and R&D Department
 • Accomplish assigned tasks from the MD.

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Monthly sales promotion - Planning
 • Under age 40 regardless of gender
 • experience in this field for more than 5 years

19-Mar-18

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีความสามารถในด้านงานจัดซื้อโครงการ

19-Mar-18

THB30k - 45k /month

Applied
 • Budget and Reporting Section Manager
 • Budget and Reporting
 • Accounting Specialist

19-Mar-18

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการนำเสนอ
 • มีความรู้ทางด้่าน Social Media เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานรวมอย่างน้อย 5 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Retail Business / Fashion Retail
 • Experiences in Merchandising
 • Good in English communicating skills

19-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in any field
 • 5 years working experience in HR Function
 • Good command of spoken & written English

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experiences in Corporate Strategy
 • Have knowledge in Materials (Iron) Business
 • Good command in English Speaking and writing

18-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรม 5-7 ปี
 • มีประสบการณ์บริหาร การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

17-Mar-18

 

Applied
 • Experience in Bif 4 - Audit & Tax professional.
 • In-depth knowledge of Thai Revenue Code&Accountant
 • Experience with tax calculation for BOI activities

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Logistic/demand planning of FMCG
 • Supervising the work of logistics specialists
 • Analyzing supply and demand issues

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences in demand management
 • Work closely and lead S&OP meeting
 • Continuously improve forecasting techniques

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Compliance, Committee Secretary
 • Good command of English
 • Good knowledge of Law & Regulations about S&L

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Computer
 • 7 years experience in analyzing data, trade
 • Understand the concept of Big Data is a plus

16-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี หรือ บัญชีต้นทุน
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคิดต้นทุน ABC
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำระบบสินค้าคงคลัง 2 ปี

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีและการปิดงบการเงิน 5 ปีขึ้น
 • สามารถใช้โปรแกรม MS. Office และโปรแกรม SAP ได้

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance
 • Good communication and analytical skills
 • Controlling income, cash flow and expenditure

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.