• คุณวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ร่วมจัดทำและร่วมเจรจาสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน

3 hours ago

 

Applied
 • คุณวุฒิปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ทบทวนและพัฒนามาตรฐาน นโยบาย
 • เคยผ่านงานเป็นผู้บริหารระดับต้นของหน่วยงานมาแล้ว

3 hours ago

 

Applied
 • Minimum 1-3 years working experience in sourcing
 • Able to travel to Indonesia/Malaysia on a regular
 • Not over 40 years of age

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Business Partner
 • Experienced HR professional
 • Travel up country

12 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • บริหารงานภาพรวมด้าน AP ของบริษัทและทีมงาน
 • พัฒนางานระบบบัญชีร่วมกับ IT ต้นสังกัด
 • สนับสนุนรายงานบัญชีบริหารให้แก่ระดับ Management

12 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • Degree in business admin or related fields.
 • 3-5 years experience in workshop management.
 • Good command in English and Thai.

12 hours ago

 

Applied
 • Sales and Marketing
 • Chinese
 • export

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • 7 years’ experience
 • Good command of both written and spoken English

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Harmonize code management
 • privileges of BOI, FTA and Customs
 • Tax Privileges

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Com Sci/Com Business
 • 7-10 years' experience in programming and analysis
 • Knowledge of logistics and warehouse industry

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Createstrategy to increase production efficiency
 • Manage around 500 staff in the factory
 • Bachelor’s degree or higher in Food Technology

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Handle monthly account closing
 • Consolidation, inter-company transactions
 • Tax filing

22-Jan-18

 

Applied
 • A very promising career in a friendly environment
 • Attractive remuneration package
 • Area is closer to MRT

22-Jan-18

 

Applied
 • Strong financial records with good environment
 • Attractive package and career growth
 • Rama 9 location and closer to MRT station

22-Jan-18

 

Applied
 • Controlling income, cash flow and expenditure
 • Carrying out business modelling and risk assessmen
 • Dealing with Bank and auditors team

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีความสามารถในด้านงานจัดซื้อโครงการ

22-Jan-18

THB20k - 35k /month

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี หรือ บัญชีต้นทุน
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคิดต้นทุน ABC
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำระบบสินค้าคงคลัง 2 ปี

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี/โท ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English
 • Strong risk management skill
 • Problem solving skill for Fund Supervisory service

22-Jan-18

 

Applied
 • Planning and overseeing all maintenance
 • Experience in chemical / petrochemical are desired
 • 5 Days working : Mon-Fri

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in Marketing Communications
 • Digital Media or Digital Marketing working
 • Ability to interact positively and effectively

22-Jan-18

 

Applied
 • ความมั่นคงปลอดภัย (Security Policy)
 • ยุทธศาสตร์การทำงานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 • การบริหารทีมงาน

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Engineering in Mechanical ,Electrical
 • Sales Engineer experience 5-8 years or relate
 • Sex Male , Age 27-35 year old

22-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree or higher
 • Computer literacy (MS Word, Excel, PowerPoint)
 • Pleasant personality

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Instrument Engineer
 • 5 years’ practical experience in maintenance
 • Good knowledge and able to implement DCS and PLC

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Budget and Reporting Section Manager
 • Budget and Reporting
 • Accounting Specialist

19-Jan-18

 

Applied
 • Male / Female 38 - 42 years.
 • Experience more than 13 years in HRD / GA jobs.
 • Experience in HRD/GA function in management level.

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Have experience 5 years of quality control
 • Male/Female, age 40 years up

19-Jan-18

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Human Resource
 • 3 - 5 years’ experience in HRD
 • HRD

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Accounting or Finance
 • 3-5 years' experience in Accounting & Finance
 • Proficiency in ERP and Microsoft Office

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Bif 4 - Audit & Tax professional.
 • In-depth knowledge of Thai Revenue Code&Accountant
 • Experience with tax calculation for BOI activities

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Logistic/demand planning of FMCG
 • Supervising the work of logistics specialists
 • Analyzing supply and demand issues

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences in demand management
 • Work closely and lead S&OP meeting
 • Continuously improve forecasting techniques

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ external & internal auditor
 • เป็นผู้จัดการอย่างน้อย 2 ปี

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านรับประกันภัยทางทะเลและเบ็ดเตล็ด
 • มีประสบการณ์ด้านการรับประกันภัยทางทะเล
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

19-Jan-18

 

Applied
 • Aged between 32 – 45 years old.
 • Prior experience of training ISO 9001.
 • Excellent communication and interpersonal skills.

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Age 27-35 Years
 • degree in Accounting, Business Administration
 • 5 years’ experience in audit function, SOX audit

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3-5 ปี ในด้านการเปิดร้านสาขา
 • การจัดหาพื้นที่การเปิดร้านสาขา
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

18-Jan-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Good analytical and leadership skills
 • Strong communicate of English

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • งานสรรหาและ HRM
 • มีความรู้ด้านแรงงานต่างด้าว
 • ผ่านงานอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-18

 

Applied
 • Sales Section Manager (South area)
 • Experience in sales field more than 3-5 years
 • Male , Age between 30 - 40 years

18-Jan-18

Base salary + high commission

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานรวมอย่างน้อย 5 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong in commercial background
 • Good command of English
 • Logistics Industrial

18-Jan-18

 

Applied
 • Male or female with age 30 years old up
 • Bachelor’s or Master's Degree in Accounting
 • 5 years experience Internal Audit field

18-Jan-18

 

Applied
 • Equipment Reliability
 • งานวิศวกรรม
 • ซ่อมบำรุง

18-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering, plastic
 • Knowledge of quality system, ISO14001, ISO9001
 • Planning Process and Management

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • age 28 - 35 years old
 • BA in Business Admin, Finance, Accounting
 • 5 years operation audit in manufacturing field

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.