• ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานโครงการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • distributor
 • construction
 • sales

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำปริญญาตรี สาขา : การบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน
 • มีความรู้ด้านวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • 3 - 5 years of experience in Accounting & Finance
 • Creation of template report for global guidance
 • Proficiency in ERP and Microsoft Office

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์การลงทุน ความเสี่ยง
 • ปริญญาตรี/โท สาขา บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
 • มีความรู้ด้านการลทุน ความเสี่่ยง

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • Responsible for production in terms of SQCDM
 • Control subordinates follow safety rule

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • งานประชาสัมพันธ์มวลชน
 • สื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
 • สื่อมวลชนสัมพันธ์

14-Mar-18

 

Applied
 • หัวหน้าส่วนเร่งรัดหนี้สิน
 • เร่งรัดหนี้สิน
 • บัญชี/เร่งรัดหนี้สิน

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาศาสตร์คอม
 • มีประสบการณ์ ในการออกแบบวิเคราะห์ระบบงาน
 • ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree; at least 3 years of experience
 • No or very limited physical effort required.
 • Work is normally performed in a typical interior/o

13-Mar-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ทรัพยากรมนุษย์ มีความรู้กฎหมายแรงงาน
 • at least 1 years experience in HR
 • good command in English & Computer

12-Mar-18

 

Applied
 • งานบริหารศูนย์การค้า
 • รายได้และสวัสดิการดี
 • มีความหลากหลายของงาน

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานแม่บ้าน/พนักงานรักษาความปลอดภัย/outsource
 • ดูแลควบคุมการจัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม
 • ดูแลการต่อสัญญาและค่าใช้จ่ายต่างๆ

12-Mar-18

 

Applied
 • ควบคุมและออกทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท
 • ตรวจสอบรายการทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
 • ดูแลและควบคุมการจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน

12-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหาร จัดการคลังสินค้า
 • ประสบการณ์การทำงานในงานคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
 • วิศวอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม

12-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส, ปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการ
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี มีความรู้ MS Office, Power Point
 • สมัครผ่านผ่านทาง "Apply Now"

09-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.