• มีวุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานการผลิตอาหารสัตว์
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความขยัน มุ่งมั่นในการทำงาน

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have knowledge and experience in import-export 5yr
 • Able to communicate in English well
 • Have knowledge the BOI-promoted projects

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์(Beverage)
 • มีความรับผิดชอบและความละเอียดรอบคอบสูง
 • เคยปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

07-Aug-20

 

Applied
 • หัวหน้าส่วนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 29-35 ปี
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

07-Aug-20

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Degree Occupational Health and Safety
 • 7-10 years experience in occupational health
 • Knowledge of ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 system

06-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประสบการณ์การทำงาน ด้านวางแผนการเงิน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป

06-Aug-20

 

Applied
 • Experience In electrical Testing room
 • ISO/IEC17025
 • Bachelor's Degree or Higher in Electrical Engineer

03-Aug-20

 

Applied