• มีประสบการณ์ ด้านบริหารและจัดการสินค้าคงคลัง
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

7 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ทำงานในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หรือแปรรูปอาหาร

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้ันำ ทำงานเป็นทีมได้

16 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ 5 ปี Fix asset,Costing,Account closing
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหาร

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Electrical Maintenance, PLC Program
 • Autocad, Good Command of English
 • Automotive Industry

20-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บัญชีด้านต้นทุน พัสดุและทรัพย์สิน
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี SAP

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี,ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
 • เพศชาย
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office และ MS-Office

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ5วัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินโบนัสประจำปี

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและงานขายไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้นผลลัพธ์

18-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ควบคุมงานฝ่ายผลิต
 • บริหารทีมงานกการผลิตได้เป็นอย่างดี

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical or related filed.
 • Age 28- 35 years old
 • Minimum 3-5 years’ engineering experience

18-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านบริหารและจัดการสินค้าคงคลัง
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

15-Jun-18

 

Applied
 • Financial Planning & Investment Analyst
 • Male or Female, age 28-35 years
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting,Finance

15-Jun-18

 

Applied
 • Experience in Electrical
 • Computer literacy
 • Good in English Communication

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • งานมั่นคง
 • สวัสดิการเด่น
 • เพื่อนร่วมงานเป็นกันเอง

15-Jun-18

THB30k - 35k /month

Applied
 • minimum 5 years sales experience
 • Good presentation and negotiation skills
 • Have own car

13-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

13-Jun-18

 

Applied