• จบทางด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมอุตสาหการ/เภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์ควบคุมการผลิตยา/อาหาร หรือเครื่องสำอางค์
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไปในระดับหัวหน้างานการผลิต

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

20 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Project Management in Education Development
 • 5-8 Years of experiences in Project Management
 • Multitask skills, Presentation skills and English

20 hours ago

 

Applied
 • แก้ไขปัญหาได้ดีมาก
 • ติดต่อประสานงาน
 • วางแผนการดูแลให้บริการลูกค้า

20 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บัญชีด้านต้นทุน พัสดุและทรัพย์สิน
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี SAP

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไปในการจัดทำบัญชีงบประมาณ
 • สามารถใช้ SAP และชำนาญ Excel

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Engineering
 • Engineer
 • experience

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีรถส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Engineer
 • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
 • 5 years experience

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า / วัดคุม
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ด้านการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ , Robot

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี - ป.โท สาขา เศรษฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การทำงาน ด้านวิจัยตลาด/ธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาที่จำกัดได้ดี

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Have knowledge and experience in import-export 5yr
 • Able to communicate in English well
 • Have knowledge the BOI-promoted projects

19-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • At least 2 years of experience in accounting
 • Knowledgeable about accounts receivable

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • สาขาวัสดุวิทยาศาสตร์เคมี อุตสาหกรรมเกษตร
 • ประสบการณ์งานPackaging หรืองานที่เกี่ยวข้อง 2ปี
 • มีประสบการณ์โรงงานถุงมือจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • วิทยาศาสตร์ เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยียาง
 • ประสบการณ์ด้านงานคุณภาพหรือระบบคุณภาพ 2ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์โรงงานถุงมือจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied