• หัวหน้างานบุคคลและธุรการ จ.อุทัยธานี
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการอย่างน้อย 10 ปี
 • พร้อมเริ่มงานได้

5 hours ago

 

Applied
 • การเงินระหว่างประเทศ
 • หัวหน้าส่วนบัญชี
 • Finance International

11 hours ago

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี ด้านโลจิสติกส์/การบัญชี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ขับรถยกได้

11 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ/อายุ
 • ปวส.เครื่องกล/ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า/ช่างเชื่อมฯลฯ
 • ทำงานเป็นกะได้/ใช้โปรแกรมWord/Excel ได้ดี

11 hours ago

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์ในการทํา CRM
 • มีประสบการณ์ในการทํากลยุทธ์การตลาด
 • มีความสามารถในการใช้ภาษอังกฤษอยู่ในระดับดี

11 hours ago

 

Applied
 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD)
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูง

11-Dec-18

 

Applied
 • ควบคุมโปรแกรม
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาโปรแกรม
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ IT

11-Dec-18

 

Applied
 • จบทางด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ควบคุมการผลิตยา/อาหาร หรือเครื่องสำอางค์
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไปในระดับหัวหน้างานการผลิต

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ค่าล่วงเวลา
 • บ้านพักพนักงาน
 • รถรับ-ส่งพนักงาน

07-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ 5-8ปีขึ้นไป

07-Dec-18

 

Applied
 • วิศวกรโรงงานระดับหัวหน้างานมีความก้่าวหน้าในสายงาน
 • ทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ พร้อมวันลาตามสวัสดิการ

07-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านสรรหา และพัฒนาบุคลากร อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถค้นหาและทาบทามผู้สมัครจากแหล่งงานที่หลากหลาย
 • ช่างสังเกต มีทักษะในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์คนได้

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

06-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ความรู้ในระบบ ISO

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป (ด้านการสรรหา)
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์
 • มีจิตวิทยาและกลยุทธ์ด้านการสรรหาสูง

05-Dec-18

 

Applied