• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถใช้ Photo Scape , Photo shop ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Maintain Managing Director’s calendar.
 • Screen telephone calls & deal with incoming e-mail
 • Basic knowledge of office equipment operation

5 hours ago

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เรียนรู้ได้เร็ว
 • มีทักษะด้านการประสานงาน รับผิดชอบงานที่รับมอบหมาย

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )

19-Jan-18

 

Applied
 • Bonus 2mths, Med Ins,Prvd F, Transp, Language
 • Global Network Integration Company
 • Exp. in Secretary / Admin / Asst. in JP Co.

16-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.