• เพศชาย/หญิง บุคลิกดี
 • มีความรู้ในงานก่อสร้างและระบบการทำงาน
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

12 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง / เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะการสื่อสาร และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับดี

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านเลขา 1 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word,Excel,Power point
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหารไม่ต่ำกว่า2ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 27 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การทำงานเลขานุการผู้บริหาร 3-5 ปี

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 28 - 33 years old
 • Bachelor’s degree or above in any field
 • At least 5 years’ experience as a secretary

11-Aug-17

 

Applied
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรู้ด้านงานออกแบบภายใน

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดการเรื่องการเดินทางของผู้บริหาร
 • จัดประชุมในระดับบริหาร และช่วยติดตามผลการประชุม

11-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ อยู่ในระดับปานกลาง (JLPT3)

03-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.