• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา MIS, Business Computer
 • ประสบการณ์สายงานด้าน SAP อย่างน้อย 1ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ Implement FI หรือ CO SAP R/3

11 hours ago

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Tax code
 • SAP SD
 • ABAP Debugging

19-Aug-19

 

Applied
 • Experience in Business IT program and project
 • Experience in SAP FICO module is a must
 • Willing to travel abroad

16-Aug-19

 

Applied
 • SAP Business Analyst
 • MM, PP, SD, ABAP Program
 • Real Estate Industry

15-Aug-19

THB35k - 70k /month

Applied
 • SAP, SD, FI, CO, PP module
 • eCommerce, Trading
 • IT Business Analyst

13-Aug-19

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • SAP SD + ABAP Debugging
 • 2-3 Years of experience in SAP FI & Tax
 • Experience in ABAP Debugging

12-Aug-19

 

Applied