• มีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีความรัก ความอ่อนโยน และความสุขเมื่ออยู่กับเด็ก
 • มีพันธะสัญญาต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายแล

2 hours ago

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์ และความละเอียดรอบคอบสูง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินมาก่อน
 • มีความสามารถและมีความสุขการเรียนรู้ด้วยตนเอง

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานประสานงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเ

2 hours ago

 

Applied
 • Work at the factory in Chiangmai
 • At least 2 years experience in designing furniture
 • Good command of English communication

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานเอกสารฝ่ายบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
 • ใช้โปรแกรม EAST-ACC หรือ Bc ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ออกเยี่ยมลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้อื่น
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • ผลิตชิ้นงานตามแบบที่กำหนดไว้
 • วุฒิการศึกษาปวช.
 • สุขภาพแข็งแรง สามารถยกของหนักได้

2 hours ago

 

Applied
 • -มีความรับผิดชอบและความละเอียดรอบคอบ ในการทำงานสูง
 • -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • - มีความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
 • - สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • - ผ่านการเกณฑ์ทหาร

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
 • ประเภทของงาน : งานประจำ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

16 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • รักความสะอาด มีระเบียบวินัย

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การเงิน บัญชี บริหาร
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
 • รับรายการสั่งซื้อ ตัดสต็อค แจ้งวางบิลลูกค้า

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าล่วงเวลา

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าล่วงเวลา

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าล่วงเวลา

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ทำความสะอาดบ้าน ซักผ้า
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าล่วงเวลา

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เสนอขายเชิงให้คำแนะนำหรือปรึกษา
 • การศึกษา ม.6หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี

21-Jun-18

 

Applied
 • ทำงานทั่วไปในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการทำงานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์

21-Jun-18

 

Applied
 • สามารถระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้
 • ถ้าซ่อมรถ ยุโรป,ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

21-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ23 - 30 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี
 • รักงานบริการ

21-Jun-18

 

Applied
 • สามารถระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้
 • ถ้าซ่อมรถ ยุโรป,ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

21-Jun-18

 

Applied
 • สามารถระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้
 • ถ้าซ่อมรถ ยุโรป,ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

21-Jun-18

 

Applied
 • สามารถระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้
 • ถ้าซ่อมรถ ยุโรป,ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

21-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-40 ปี
 • มีความสามารถระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป
 • สามารถ อ่าน เขียน คันจิได้

21-Jun-18

 

Applied
 • สามารถระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้
 • ถ้าซ่อมรถ ยุโรป,ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

21-Jun-18

 

Applied
 • สามารถระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้
 • ถ้าซ่อมรถ ยุโรป,ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

21-Jun-18

 

Applied
 • สามารถระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้
 • ถ้าซ่อมรถ ยุโรป,ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

21-Jun-18

 

Applied
 • สามารถระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้
 • ถ้าซ่อมรถ ยุโรป,ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

21-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • พนักงานเสิร์ฟ (พาสไทม์)
 • เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าและเก็บโต๊ะเมื่อลูกค้าทานเสร็จ

21-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • บุคลิคภาพสะอาดเรียบร้อย
 • เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าและเก็บโต๊ะเมื่อลูกค้าทานเสร็จ

21-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • บุคลิคภาพสะอาดเรียบร้อย
 • พูดจาไพเราะ

21-Jun-18

 

Applied
 • ชุดพนักงาน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ชุดพนักงาน
 • ค่าล่วงเวลา
 • มีบัตรผู้พิการ

21-Jun-18

 

Applied
 • ชุดพนักงาน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ชุดพนักงาน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ชุดพนักงาน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ชุดพนักงาน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อและจัดเตรียมข้อมูลด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 1 ปี

20-Jun-18

 

Applied
 • เขียนและออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อนำเสนอลูกค้า
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี

20-Jun-18

 

Applied
 • Experience with curriculum development preferred
 • Ability to communicate effectively with colleagues
 • Excellent English communication skills both writte

19-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียนตามมาตรฐานของโรง
 • พัฒนาคุณสมบัติที่ดีแก่ผู้เรียนร่วมกับครูประจำชั้น
 • มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการ

19-Jun-18

 

Applied
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อทีมทำงาน
 • มีความรัก ความอ่อนโยนและความสุขในการอยู่กับเด็ก
 • วางแผนและพัฒนาคุณสมบัติที่ดีแก่ผู้เรียน

19-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานประสานงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข

19-Jun-18

 

Applied