sand m global co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-18 of 18 jobs
  SAND-M GLOBAL Co., Ltd.'s banner
  SAND-M GLOBAL Co., Ltd.'s logo
  Bangyai
  • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการทีมงานได้ดี
  • ปริญญาตรีด้าน เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมการผลิต
  • เคยมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  SAND-M GLOBAL Co., Ltd.'s banner
  SAND-M GLOBAL Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Nonthaburi
  • มี ปสก.ดูแลลูกค้า Key Account - MT อย่างน้อย 5 ปี
  • มี ปสก.ด้านการขายสินค้า Consumer อย่างน้อย 5 ปี
  • ชำนาญในการทำ Pivot ตัวเลขเพื่อวิเคราะห์การขาย
  SAND-M GLOBAL Co., Ltd.'s banner
  SAND-M GLOBAL Co., Ltd.'s logo
  Bangyai
  • มีภาวะเป็นผู้นำ และมีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มี ปสก. Trade Marketing อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะการคำนวณ และการวิเคราะห์สูง
  SAND-M GLOBAL Co., Ltd.'s banner
  SAND-M GLOBAL Co., Ltd.'s logo
  Others
  • รับผิดชอบยอดขายในเขตต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
  • มีประสบการณ์ขายร้านยา OTC มาอย่างน้อย 2 ปี
  • มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด Sales ยุคใหม่
  SAND-M GLOBAL Co., Ltd.'s banner
  SAND-M GLOBAL Co., Ltd.'s logo
  Bangyai
  • มีภาวะผู้นำ สามารถสื่อสารได้ดี และชัดเจน
  • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า เครื่องกล