• Plant Director, Plant Controller, Plant Manager
 • Factory Manager, Operation Director, Production
 • Production Director, General Manager, Managing Dir

7 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Plant Director
 • Factory Manager
 • Production Manager

10 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งออก
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งออก

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
 • ลงบันทึกการทวนสอบประจำวัน
 • มีประสบการณ์จุลชีววิทยา

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดและความต้องการ
 • ควบคุมดูแลกระบวนการออกแบบ หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

23 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 27-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ
 • ใช้ COMPUTER MS.OFFICE ได้เป็นอย่างดี

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • Work experience in product development & design
 • Able to use CAD for design

23 hours ago

 

Applied
 • Experience in E-Commerce Marketing role
 • Base on Rama4 and Samutsakorn
 • At least 3 years experience in E-Commerce

23 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • บริหารงานจัดการงานระบบการแพ็คสินค้า
 • ผ่านการอบรม ระบบมาตรฐานคุณภาพทางด้านอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านจัดการแพ็คสินค้า

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ความรู้ความสามรถด้านบัญชีอสังหาริมทรัพย์
 • จัดทำงบการเงิน และ cashflow ของนิติบุคล
 • ประเมิน วิเคราะห์สาเหตุปัญหาในการบริหารด้านบัญชี

15-Jul-20

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ (HSK 5 ขึ้นไป)
 • ต้องมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450)

15-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Technical Sales Executive เงินเดือน 30,000 บาท
 • ที่พักใกล้ออฟฟิศ ทุนการศึกษา ดูงานต่างประเทศ
 • ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

15-Jul-20

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม SAP
 • การวางแผนและการจัดการ สามารถ Forecast สินค้า
 • รายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมาย

15-Jul-20

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • E-Commerce
 • manufacturing
 • Samutsakorn

15-Jul-20

 

Applied
 • Qualified to minimum bachelor's degree
 • 5+ years of position Process Engineer
 • Background in failure analysis

15-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Laminate
 • ๊UPC
 • Sales

15-Jul-20

 

Applied
 • Digital Marketing
 • Face book, Line@
 • Marketing

15-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในสายงาน
 • ติดต่อประสานงานภายในโครงการ

15-Jul-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในสาขาการเกษตร
 • มีประสบการณ์การทํางานในด้านการเกษตรยั่งยืน
 • ทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสําหรับเกษตรกร

15-Jul-20

 

Applied
 • Lead Commercial and Operation
 • Experience with Construction Material
 • Able to Work in Samutsakorn Area

14-Jul-20

 

Applied
 • ประสบการณ์งานด้านบัญชีต้นทุน
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • เป็นบริษัทผลิตและส่งออกผลไม้กระป๋อง

14-Jul-20

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • C#, .Net
 • BA
 • ERP

14-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years in HRIS or IT system related
 • Experience in Web Development, SQL Server, ETL, BI
 • Good command in English

14-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานขายในโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาพิเศษ
 • ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

14-Jul-20

Base salary + high commission

Applied
 • Global Organization
 • Data Analytics & BI Manager
 • Attractive Benefits

13-Jul-20

 

Applied
 • Standard Cost Calculation/BOM Update/Etc
 • 30 - 42 Yrs Old w/ 5 Yrs Costing Experience
 • Have Comprehensive Accounting Background

13-Jul-20

THB55k - 90k /month

Applied
 • Degree or higher in any discipline (New Graduate)
 • Burmese and English Speaking is a must
 • Able to work 6 days a week and weekend

13-Jul-20

 

Applied
 • Experience in research and development.
 • Experience in food manufacturing.
 • At least 5 years in food industry

13-Jul-20

 

Applied
 • Instrument & Automation Systems Design
 • PLC programming
 • At least 5 years experience

11-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การบริหารระบบสารสนเทศ 10-15 ปี
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้าน ICT ให้เป็นมาตรฐาน
 • ระบบบริหารงานทางธุรกิจ (ERP) นำมาใช้ปรับปรุงระบบ

10-Jul-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารบรรจุกระป๋อง
 • บริหารจัดการ
 • บริหารงานขายและการตลาด

10-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมคุณภาพ
 • Quality Preventive and Corrective Action

10-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, โรงไฟฟ้า, Solar
 • วิศวกรรม, วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถปฎิบัติงานที่ต่างจังหวัดตามไซต์งานได้

10-Jul-20

 

Applied
 • ประกันชีวิต
 • วางแผนทางการเงิน
 • งานสาขาต่างจังหวัด

09-Jul-20

 

Applied
 • Strengthen our brand equity and customer loyalty.
 • Ensure sales and A&P spending are achievement
 • Ensure marketing activities are implemented

09-Jul-20

 

Applied
 • Prepare Budgeting and Latest Estimate
 • Minimum of 3 yrs exp. in financial analyst
 • Advanced MS. Excel user

09-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001
 • QC Manager

09-Jul-20

 

Applied
 • 2-3 years’ experience in Executive Assistance
 • Good command in English (writing and speaking)
 • Office hours: Monday to Friday, 8:30 AM to 6:00

08-Jul-20

 

Applied
 • 5 years costing experience in manufacture
 • Skillful Excel practice at costing analysis
 • Calculate period cost change in inventory

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Manager
 • Food or FMCG Experience
 • Bangkok/Samutsakorn

08-Jul-20

 

Applied
 • หากประสบการณ์ตรงทางด้านการซ่อมบำรุงรถยุโรป
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถวิเคราะห์อาการซ่อมบำรุงเบื้องต้นได้

05-Jul-20

Salary negotiable

Applied