• กำหนดเป้าหมายการขาย
 • จัดทำข้อมูลการนำเสนอรายงานต่างๆได้
 • บริหารจัดการงานวิเคราะห์ในเชิงการตลาดและการขาย

9 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม SAP
 • การวางแผนและการจัดการ สามารถ Forecast สินค้า
 • รายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมาย

10 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนและควบคุมการบริหารเงินของบริษัท
 • นำข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจัดทำ cash flow
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินสดย่อย

10 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถใช้ระบบ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบการวิเคราะห์รายการทางบัญชี
 • .จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน

10 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ค่าคอมมิชชั่น สูงสุดไม่จำกัด
 • รายได้รวมต่อเดือนอาจเกิน 100,000 บาท

16 hours ago

THB16k - 35k /month (includes high commission)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Male or Female, age between 30-45,Thai Nationality
 • Degree or higher in International Business
 • At least 10 years working experience

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in HR Management or related field
 • Experience in Recruitment function 1-2 year.
 • Proficient in English ability

21 hours ago

 

Applied
 • ดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Brand Wilsonart
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านการประสานงาน รักงานบริการ

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Logistics / Supply Chain, delivery
 • People Manager, Customer Service Manager
 • English, problem solving, analyst

16-Aug-19

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 35 ปี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวเคมี หรือ วิศวอุตสาหการ

16-Aug-19

 

Applied
 • Sales Coordinator Manager
 • SAP expertise will be an advantage.
 • ประสานงานขาย

16-Aug-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตและเครื่องจักร
 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม
 • มีประสบการ์การทำงานด้านการผลิต 1-3 ปี

16-Aug-19

 

Applied
 • Min.5 yrs in HR Role, Strong in HRBP
 • Strong Project Management
 • Excellent Command of English

16-Aug-19

 

Applied
 • บัญชี
 • สมุทรสาคร
 • การบัญชี

16-Aug-19

 

Applied
 • มีความรู้และสนใจด้านรถยนต์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

16-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส
 • ต้องมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450)

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • New Graduates are Welcome
 • Able to work at Mahachai, Samutsakorn
 • Good Command of English

16-Aug-19

THB16k - 20k /month

Applied
 • Indirect Material
 • category management
 • procurement

16-Aug-19

 

Applied
 • GMP, HACCP, ISO9001, ISO14001, FSC, PEFC, BRC
 • 3-5 ปีงานตรวจสอบคุณภาพกระดาษแปรรูปกระดาษ
 • ปฏิบัติงานที่นิคมสินสาคร (จังหวัดสมุทรสาคร)

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • GMP, HACCP, ISO9001, ISO14001, FSC, PEFC, BRC
 • 3-5 ปีงานตรวจสอบคุณภาพ Flexible Packaging
 • ปฏิบัติงานที่นิคมสินสาคร (จังหวัดสมุทรสาคร)

16-Aug-19

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • บัญชี
 • สมุทรสาคร
 • การบัญชี

15-Aug-19

 

Applied
 • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
 • มีความรู้ด้านการขายและการตลาด
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

15-Aug-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ขายยาง1ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • รักงานขาย

15-Aug-19

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor Degree in any related field.
 • Good command of English
 • Work at Samutsakorn area.

15-Aug-19

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

15-Aug-19

 

Applied
 • Company Secretary
 • Good Benefit
 • Manager Level

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied

QC & QA

Brunchtime Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • จบการศึกษาวทบ.สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารfood science
 • ผ่านการทำงานด้าน QC/QAและหากเคยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านผจก.QC/QA

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เบื้องต้นเระบบคุณภาพ ISO GMP HACCP
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานเชิงวิชาการด้านผลิต

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Chemical Engineering
 • Good command of English
 • Garment Industry

15-Aug-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
 • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โท/เอก สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง
 • หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • อายุระหว่าง 35 - 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตเครื่องดื่ม

15-Aug-19

 

Applied
 • จัดทำโครงงานหลากหลาย
 • นำเสนอผลงานต่อผู้บริหาร
 • คิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Good command of spoken and written English.
 • Able to travel in oversea.
 • At least 5 years’ experience.

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • HR & GA Manager - Samutsakorn
 • Good Command of English
 • Familiar with international working environment

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา
 • โครงการประเภทโรงงาน/คลังสินค้า
 • ประสบการณ์การทำงานในสายงานโยธา (ควบคุมหน้างาน)

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีการตลาด
 • ประสบการณ์การตลาดอย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบการณ์ด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 40 ปี
 • ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงสายงานทรัพยากรมนุษย์ไม่ต่ำกว่า 10ปี

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Manager
 • Digital Marketing , Event
 • Customer Relationships

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • R&D Manager
 • ผู้จัดการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

15-Aug-19

 

Applied
 • 3+ Years' Experience in the QC of Seafood
 • Bachelor's in Food Science or Marine Science
 • Good Command of English

15-Aug-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • supply planning, inventory management, master plan
 • manufacture product scheduler, demand planner
 • supply chain planning, warehouse management

15-Aug-19

 

Applied
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการผลิตสินค้า
 • ให้คำปรึกษาแนะนำและแนวทางในการปรับปรุง

15-Aug-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือทดสอบทางวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานตามระบบ ISO 9001
 • นำเสนอการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบ

15-Aug-19

 

Applied
 • ต้องพูดภาษาอังกฤษ (ผู้จัดการเป็นชาวต่างชาติ)
 • เงินโบนัสตามผลงาน / มีค่าคอมมิสชั่น
 • ชั่วโมงการทำงานที่มีความยืดหยุ่น

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Strengthen our brand equity and customer loyalty.
 • Ensure sales and A&P spending are achievement
 • Ensure marketing activities are implemented

15-Aug-19

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อายุ23ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความกระตือรือร้นซื่่อสัตย์

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจนับสินค้าตามใบออเดอร์ เพื่อนำส่งลูกค้า
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • มีความกระตือรือร้นซื่อสัตย์และอดทน

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม,บริหารอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ด้าน QC,QA
 • อายุ 30-40 ปี

15-Aug-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied