• ระดับผู้จัดการแผนก
 • ปริญญาตรี
 • สมุทรสาคร

22-Sep-18

 

Applied
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ BRC,IFS
 • วางแผนการประกันคุณภาพสินค้าทั้งกระบวนการ
 • ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล

22-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

22-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานวันเสาร์ หยุดเว้นเสาร์
 • มีเงินรางวัลพิเศษ และปรับเงินประจำปีตามผลงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีะและอื่นๆอีกมากมาย

22-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master’s Degree in Marketing or related
 • Good command of English a
 • Strong management skills in problem-solving

22-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Prepare audit planning, audit scope
 • Good English command in writing and speaking
 • Bachelor’s Degree in Accounting

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการจัดการ การตลาด
 • กำหนดเป้าหมายยอดขายสำหรับผลิตภัณฑ์จาระบี
 • จัดทำ จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการขายต่างๆ

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemical Engineering
 • Implement and monitor EHS guideline
 • Able to work in Samutsakorn Plant.

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in HRM/HRD or relevant field.
 • Good relationship with government authorities.
 • Able to work in Samutsakorn Plant.

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Chemical Engineering
 • Good knowledge on organic chemistry.
 • Implement and follow up safety regulations

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาการบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักร

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Director
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
 • Big 4

21-Sep-18

 

Applied
 • At least 1-3 year of experience in SAP ABAP
 • Have proven record for SAP System Development
 • Experience in Coding and testing program modules

21-Sep-18

 

Applied
 • Minimum 3 years in SAP CO Full-cycleimplementation
 • Expertise in SAP CO Module of CCA,PCA,PC,IO
 • Service mind is a must

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Lab testing and reports.
 • Key in and correct formulations.
 • Good English communication skill.

21-Sep-18

 

Applied
 • Strong in Supply chain in manufacturing
 • Experienced in chemical plant
 • strong English communications

21-Sep-18

 

Applied
 • Run full operations for high technology plant
 • Strong English communications skills
 • Chemical plant

21-Sep-18

 

Applied
 • A Big Group of Food Manufacturer
 • Interesting Package for a successful candidate
 • Good career growth opportunity

21-Sep-18

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • A Big Group of Food Manufacturer
 • Interesting Package for a successful candidate
 • Good career growth opportunity

21-Sep-18

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in sales mattresses and bedding
 • Amiable Good human relations
 • Have good communication skills.

21-Sep-18

 

Applied
 • Samutsakorn, Chonbuti
 • Manufacturing
 • well known company

20-Sep-18

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • หญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา การเงิน, บัญชี หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์มากกว่า 1 ปี

20-Sep-18

 

Applied
 • ปิโตรเลียม
 • Product Coordinator
 • Coordinator

20-Sep-18

 

Applied
 • บัญชีต้นทุน
 • เงินเดือน ผลประโยชน์เพิ่มเติม
 • โอกาสก้าวหน้าสูง

20-Sep-18

 

Applied
 • Company Secretary
 • Good Benefit
 • Manager Level

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 years experience in Sales & Marketing
 • Good interpersonal and communication skill
 • Willing to work in Samutsakhon

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Strengthen our brand equity and customer loyalty.
 • Ensure sales and A&P spending are achievement
 • Ensure marketing activities are implemented

20-Sep-18

 

Applied
 • Samutsakorn
 • additives and Ingredients
 • Sale

20-Sep-18

 

Applied
 • PHP
 • C#
 • IT

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Good command of spoken and written Chinese
 • Able to travel in oversea.
 • At least 3 years' experience start up.

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Executes marketing and promotion programs
 • 3 years’ experience of international /local Brand
 • Own Car/Transportation

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประงานกับลูกค้า,รับ Order จากลูกค้า
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานภายในองค์กร เรื่องการจัดส่งงาน

20-Sep-18

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • แก้ไขปัญหาระหว่างการผลิต และหาแนวทางแก้ไข

20-Sep-18

 

Applied
 • ควบคุม,ตรวจเช็ค,บำรุงรักษา การทำงานของหม้อไอน้ำ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป

20-Sep-18

 

Applied
 • Diploma or Bachelor’s degree
 • 1-3 years’ experience
 • Background from Textile

20-Sep-18

 

Applied
 • R&D Manager
 • Research and Development Manager
 • Research and Development

20-Sep-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • สรุปต้นทุนการผลิตตู้สำเร็จรูป
 • ติดต่อประสานงานกับช่างหน้าไซต์งานและ sale

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • บันทึก เบิก-จ่ายและรับสินค้าในระบบให้อัพเดท
 • สรุปต้นทุนการผลิตตู้สำเร็จรูป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ให้คำแนะนำด้านการลงทุน
 • มี Single License และ ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านการลงทุน

19-Sep-18

 

Applied

Costing Analyst

URC (Thailand) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • Be business partner with production and planning
 • Provide strategic information and analysis
 • Support cost reduction and budget controlling

19-Sep-18

 

Applied
 • Sales and Marketing
 • Chinese
 • export

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านโรงงานอาหาร 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ดี
 • เครื่องแบบ ปีละ 3 ชุด

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, Age not over 47 years old
 • Exp in accounting/ finance management in factory
 • Excellent command of English

19-Sep-18

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • วางกลยุทธ์การขาย การตลาด การบริหารช่องทางการขาย
 • Work Experience: 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารช่องทางการขาย

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

19-Sep-18

 

Applied