• ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์จากการจัดซื้อ
 • บันทึกการรับ-การจ่าย (yield)
 • ม.6 ขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • ตรวจรับสินค้าและจัดสินค้าตามบิล
 • จดบันทึก stock สินค้า
 • ตรวจเช็คสินค้าเข้า - ออก ในคลังสินค้า

5 hours ago

 

Applied
 • จัดเก็บข้อมูลจากฝ่ายผลิต
 • สรุปรายงานการผลิตประจำวัน
 • ม.6 ขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years experience in international sales/OEM
 • Experience in canned and frozen food is preferable
 • Good command of English

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี (อ่าน เขียน)
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีด้าน Server และ Network

10 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Sales and Marketing
 • Chinese
 • export

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์
 • ประสบการณ์ด้านงานกราฟฟิค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

16 hours ago

Salary negotiable

Applied

Export Sales

Universal Rice Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • ปริญญาตรีหรือโท ด้านการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน ได้ดี

16 hours ago

 

Applied

R&D Officer

Universal Rice Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • เพศชาย-หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์
 • อดทน ขยัน ตรงต่อเวลา

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถิติ

16 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีความรู้ในระบบ OHSAS 18001

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fast growth in food and beverage manufacturing
 • Rock, Fun and Fair
 • International business

22 hours ago

 

Applied
 • Fast growing business in food industry
 • Rock, Fun and Fair
 • International business

22 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติงานสมุทรสาคร
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • -

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

22 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/อายุ 20 - 35 ปี/วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มืทักษะในการเจรจาขายสินค้า/มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปรับเงินเดือน ผ่านงาน และปรับประจำปี ทุกปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตั้งใจทำงาน ใฝ่เรียนรู้
 • มีประสบการณ์ ด้านงานบุคคลมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถขับรถได้ พร้อมมีใบขับขี่

22 hours ago

 

Applied
 • ชายอายุ 20 - 35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีใบอนุญาติขับขี่ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชีได้ดี

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ม.3 - ปวช ช่างกลโรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านเครื่องจักร พับ/ตัด/ปั๊ม/ เชื่อม

22 hours ago

 

Applied
 • good command of english
 • honest
 • Management experience will be the advantages.

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. / ปวส.
 • มีประสบการณ์และความรู้ด้านการจัดเก็บคลังสินค้า

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปวส. / ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความเข้าในใจการปฏิบัติงาน ระบบ ISO

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการผ่านงาน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานระบบ ISO

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • ติดตามและตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามการวางแผน

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • เป็นผู้มีความอดทน พร้อมจะเรียนรู้งาน
 • ควบคุมข้อมูลเอกสารระบบคุณภาพ

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า / สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานระบบ ISO

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ปวช. / ปวส. ด้านไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านระบบไฟฟ้าโรงงานอย่างน้อย 3ปี

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • เป็นผู้มีความอดทน พร้อมจะเรียนรู้งาน

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • มีความรู้เกี่ยวกับยาง การอัดยาง
 • มีความอดทน

22 hours ago

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการจัดเก็บผลิตภัณฑ์

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

22 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับยาง การอัดยาง สามารถผสมยางได้
 • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • เรียนรู้และเข้าใจในงานได้รวดเร็ว

22 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับการพ่นสี
 • ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ม.3 ขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ม.3 ขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติ ไทย หรือแรงงานต่างด้าว
 • สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ขยัน, อดทน

22 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานในไลน์การผลิตงานอาร์ตฝา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ม.6 / ปวช. / ปวส. ขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ม.3

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้ด้านแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

22 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ม.3 / ม.6 / ปวช.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft Word/Excel)

22 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.