• ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์
  • ร่วมวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาด

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  • สามารถปฏิบัติงานในวันจันทร์-ศุกร์ได้

18-Sep-18

 

Applied
  • ป.โท,ป.ตรี คณะนิติศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานเป็นทีม

18-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?