• วางแผน พัฒนา จัดการโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • จบป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • วางแผน พัฒนา จัดการโครงการที่ได้รับมอบหมาย

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • At least 3 years’ experience
 • Excellent communication skills

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปฏิบัติงาน เมืองทองธานี
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • -

19-Jun-18

 

Applied
 • ทำให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการจัดทำ นำไปปฏิบัติใช้
 • การรายงานผลการดำเนินงานของระบบบริหารคุณภาพ
 • รับผิดชอบในประสิทธิผลของการสื่อสารเรื่องข้อกำหนด

18-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?