• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริการ, บัญชี
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานสำนักงาน
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
  • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว.)
  • ใช้งานโปรแกรม Auto Cad ได้
  • มีประสบการณ์การในการควบคุมงานก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป

13-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.