• เพศหญิง-ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

21-Aug-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • จบ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาเครื่องกล สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ

21-Aug-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

18-Aug-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป จบการศึกษา ป.ตรี-ป.โท
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
 • สามารถทำงาน จันทร์-เสาร์ หยุดเสาร์เว้นเสาร์ได้

17-Aug-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.