• ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความอดทน รับแรงกดดันได้ดี

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี Logistic ,การจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยว
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ควบคุมดูแลรถส่งของ จัดตารางการส่งของ

19-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • มีความรู้ ความสามารถในงานด้านพัฒนาธุรกิจ
 • สามารถสื่อสาร สั่งงาน ควบคุมงาน และประเมินผล

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ม.3หรือ ปวช ขึ้นไป
 • จัดเรียงสินค้า ควบคุมสต๊อกสินค้า ประเภทอาหารสัตว์
 • สามารถทำงานหนักได้

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.6, ม.3
 • มีใบอนุญาติขับรถท.2 ท.3
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพและต่างจังหวัด

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.6, ม.3
 • มีใบอนุญาติขับรถท.2 ท.3
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพและต่างจังหวัด

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ผจก.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • หากมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาพิเศษ

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน พัฒนา จัดการโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • จบป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • วางแผน พัฒนา จัดการโครงการที่ได้รับมอบหมาย

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.