• การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี/หรือเทียบเท่าปวส.
  • ทักษะการสื่อสาร
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้านการขาย

31-Jul-20

Base salary + high commission

Applied
  • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร 2 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับด้านช่างเทคนิค ไฟฟ้า

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?