• วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ด้าน Social Media
 • ประสบการณ์ ด้านงานขาย และงานขายสื่อโฆษณา

8 hours ago

THB16k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • พนักงานขายประจำหน้าร้าน Bambino Maternity Store
 • ขายสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็ก / แนะนำสินค้า
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส.

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Industrial Engineering,
 • Be able to go upcountry from time to time
 • Good communication and presentation skill

8 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years of experience , fresh grad also welcome
 • Fair to good command of english
 • Accept to be contractor

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ยินดีรับผู้ที่จบใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์
 • ขยัน มีใจรัก เข้าใจงาน ทุ่มเท ตั้งใจ
 • ประสานงานกับลูกค้าเพื่อวางบิล เก็บเงิน

8 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Salary: 30,000~40,000Baht
 • 5 years+ work experience
 • Fluent in KOREAN and ENGLISH

8 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3
 • ค่าคอมมิชชั่นจ่ายให้เป็นขั้นบันไดตามยอดที่ได้

8 hours ago

THB10k - 16k /month

Applied
 • ปวส, ป.ตรี
 • อุปกรณ์การเกษตร,ระบบน้ำ
 • สิ้นค้าทางการเกษตร เคมี วัสดุปลูก

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma to Bachelor’s degree in Marketing, Sales
 • At least 2 years of experience in sales executive
 • Able to work country such as Northeast, Eeast

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี
 • รักการขาย รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านร้านแว่นตาโดยตรง

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • โบนัส

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี
 • ชุดฟอร์มประจำปี
 • เงินกู้แบบไม่มีดอกเบี้ย

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินกู้แบบไม่มีดอกเบี้ย

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี
 • ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • เงินกู้แบบไม่มีดอกเบี้ย

8 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความอดทน
 • มีบุคลิกดี

8 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความอดทน
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการขายสมาร์ทโฟน

8 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอสินค้า ตลอดจนให้บริการประจำ Shop
 • รับผิดชอบ และดูแลการเงินของสาขา
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

8 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอสินค้า ตลอดจนให้บริการประจำ Shop
 • มีบุคลิกดี
 • มีความอดทน

8 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอสินค้า ตลอดจนให้บริการประจำ Shop
 • รับผิดชอบ และดูแลการเงินของสาขา
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการขายสมาร์ทโฟน

8 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอสินค้า ตลอดจนให้บริการประจำ Shop
 • รับผิดชอบ และดูแลการเงินของสาขา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • มีบุคลิกดี
 • รับผิดชอบ และดูแลการเงินของสาขา
 • มีความอดทน

8 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความอดทน

8 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกดี
 • มีความอดทน

8 hours ago

 

Applied
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายด้านสมาร์ทโฟน
 • มีความอดทน
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

8 hours ago

 

Applied
 • มีความอดทน
 • ถ้ามีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีบุคลิกดี

8 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • นำเสนอสินค้า ตลอดจนให้บริการประจำ Shop
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการขายสมาร์ทโฟน

8 hours ago

 

Applied
 • มีความอดทน
 • มีบุคลิกดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการขายสมาร์ทโฟน

8 hours ago

 

Applied
 • มีความอดทน
 • มีบุคลิกดี
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

8 hours ago

 

Applied
 • มีความอดทน
 • มีบุคลิกดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการขายสมาร์ทโฟน

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.- ปวส. ทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • รักงานขาย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

8 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอสินค้า ตลอดจนให้บริการประจำ Shop
 • รับผิดชอบ และดูแลการเงินของสาขา
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • รักงานขาย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

8 hours ago

 

Applied
 • มีความอดทน
 • มีบุคลิกดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการขายสมาร์ทโฟน

8 hours ago

 

Applied
 • รักงานขาย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขาย Mobile & IT

8 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองปิดการขายได้

8 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีความอดทน
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานขายและบริการ

8 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการขายสมาร์ทโฟน

8 hours ago

 

Applied
 • แนะนำสินค้า ขายโทรศัพท์มือถือ และบริการหลังการขาย
 • ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีทักษะ ความสามารถในการสื่อสาร และนำเสนอขายได้
 • มีประสบการณ์การขายสินค้าก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะ ความสามารถในการสื่อสาร
 • สามารถปฎิบัติงานตามเวลาเปิด- ปิดห้างได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน

8 hours ago

 

Applied
 • มีความอดทน
 • มีบุคลิกดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการขายสมาร์ทโฟน

8 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • มีความอดทน
 • มีใจรักงานบริการ

8 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • ปวช-ปวส
 • เงินเดือน 10,000 ไม่รวมคอมมิชชั่น

8 hours ago

 

Applied
 • Bonus 2 time/year
 • Age 30-40
 • Bachelor degree in Logistics or related filed

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.