• มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่รถยนต์
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

4 hours ago

 

Applied
 • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่รถยนต์
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

4 hours ago

 

Applied
 • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่รถยนต์
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี (ชาย-หญิง)
 • มุ่งมั่น อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต
 • รักงานขาย, ขับรถยนต์เป็น

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.
 • เคยมีประสบการขายในห้างจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.
 • เคยมีประสบการขายในห้างจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.
 • เคยมีประสบการขายในห้างจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.
 • มีใจรักงานขายและการบริการ อัธยาศัยดี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ด้านงานขาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายหรือการตลาด

10 hours ago

 

Applied
 • Thai, Male ONLY, age 25 - 35 years old
 • 0-3 year experience in Sales / Good in English
 • 25-40K / BTS Saladaeng / Need Driving License

10 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • รักงานขายและงานบริการ
 • นัดสัมภาษณ์ ที่ตึกทรูรุ่งโรจน์พระราม 9

12 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • รักงานขายและงานบริการ
 • นัดสัมภาษณ์ ที่ตึกทรูรุ่งโรจน์พระราม 9

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing
 • At least 2 years of experience in sales
 • Computer literacy especially in MS

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท (มีค่าคอมมิชชั่น)

16-Jan-18

THB10k - 20k /month

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์

16-Jan-18

 

Applied
 • ความสามารถด้านภาษา
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักในงานบริการ

16-Jan-18

 

Applied
 • ขายคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์
 • เวลาทำงาน 12.00-20.00
 • มนุษสัมพันธ์ดี

15-Jan-18

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการนำเสนอ เจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการด้านเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jan-18

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • วางแผนการขาย แผนการเข้าพบลูกค้ารายสัปดาห์
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

15-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการในการขายพื้นที่จัดงานที่อิมแพ็ค
 • มีประสบการในการจัดงานอีเว้นเอ็กซิบิชั่น
 • มีความรับผิดชอบต่องานและเป้าหมาย

15-Jan-18

 

Applied
 • Sales Experience in Retail business
 • Good communication and English skill is prefer
 • Love to Sales Fashion products

14-Jan-18

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส. ถึง ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • มีทักษะในการพูดดี มีบุคคลิกดี

14-Jan-18

 

Applied
 • Work with one of the biggest Japanese company
 • Utilize the experience and knowledge in legal fiel
 • Contribute to business expansion

13-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้
 • บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์ และความกระตือรือร้น
 • มีความรับผิดชอบและประสบการณ์การขาย

12-Jan-18

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • ปวช-ปวส
 • เงินเดือน 10,000 ไม่รวมคอมมิชชั่น

12-Jan-18

 

Applied
 • Service Mind and Responsibility
 • IT Solution and IT equipment knowhow
 • Negotiation Skill

12-Jan-18

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี บุคลิกภาพ
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ เคมี Food Scien
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (พูด, ฟัง. อ่าน. เขียน)

12-Jan-18

 

Applied
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี Food Science
 • มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

12-Jan-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • การศึกษา ปวช. – ปวส.
 • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 1 ปี

12-Jan-18

 

Applied
 • ปวช. – ปวส.
 • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 1 ปี
 • เสนอขายสินค้าในศูนย์การค้า

12-Jan-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • การศึกษา ปวช. – ปวส.
 • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 1 ปี

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.- ปวส. ทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • รักงานขาย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

12-Jan-18

 

Applied
 • มีความอดทน
 • มีบุคลิกดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการขายสมาร์ทโฟน

12-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการขายสมาร์ทโฟน

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี
 • มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร
 • มีประสบการณ์ด้านหลอดไฟ โคมไฟ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Jan-18

 

Applied
 • พนักงานขายสินค้าตามไซค์งานและดูแลงานด้านบริการ
 • วุฒิไม่จำกัดวุฒิ ขอแค่รักในงานขาย
 • มีความรับผิดชอบในงาน

11-Jan-18

 

Applied
 • รักงานขาย มีทักษะการเจรจาที่ดี
 • บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน

11-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai national, age between 25-35
 • Good skills in overseas market analysis
 • Fluency in written and spoken English

11-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีใจรักงานขาย, ขยัน, อดทน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

11-Jan-18

 

Applied
 • สื่อสารด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกดี
 • อายุ 23-40 ปี

11-Jan-18

 

Applied
 • experience in non-life insurance
 • experience in marketing
 • Good command in English

11-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Representative company of the plastics industry
 • Increase sales and growing every year
 • First section of the Tokyo Stock Exchange

11-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • โทรหาลูกค้า เสนอขายโฆษณาออนไลน์
 • บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย
 • ประสบการณ์ 2 ปี

11-Jan-18

 

Applied
 • มีใจรักในงานขาย
 • พร้อมเริ่มต้นและเรียนรู้ไปกับบริษัท
 • ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน

09-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การขาย OTC
 • มีประสบการณ์การกาารขายอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการรณ์การขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

09-Jan-18

 

Applied
 • เพศ หญิง - ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช ปวส ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • นำเสนอขายติดตั้งระบบท่อแก๊ส

09-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.