• เพศชาย / หญิง อายุ 18-35 ปี ขึ้นไป
  • มีใจรักงานบริการ (การขาย)
  • เสนอขายสินค้า,แนะนำสินค้า,เชียร์สินค้า

15 hours ago

 

Applied
  • แนะนาข้อมูลโครงการให้ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ
  • ให้บริการลูกค้าในการจองและทาสัญญาต่างๆ
  • ประสานงานระหว่างลูกค้าและสถาบันการเงินได้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิขั้นต่ำ ปวช
  • ต้องมีรถเก๋งหรือรถกระบะ
  • มีค่าสึกหรอรถ+ค่าประกันภัยรถ ค่าคอม

19-Aug-17

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
  • มีประสบการณ์การขาย OTC
  • มีประสบการณ์การกาารขายอย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการรณ์การขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

18-Aug-17

 

Applied
  • Retail Business
  • Microsoft Office
  • Pharmaceutical

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

  • วุฒิปริญาตรี ขี้นไป
  • เพศหญิง
  • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • เพศชาย หรือ หญิง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี

18-Aug-17

 

Applied
  • One of the global leading tire companies
  • Opportunity to work as a part of our rapid growth
  • We are seeking for candidates who are enthusiastic

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 31 ปี สัญชาติไทย
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี

18-Aug-17

 

Applied
  • โทรขายเพื่อประชาสัมพันธ์บริการ
  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • สรุปงานการขายประชาสัมพันธ์ประจำวัน

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 35 ปี
  • วุฒิปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • บุคคลิกดี รักงานขาย

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 35 ปี
  • วุฒิปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • บุคคลิกดี รักงานขาย

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 35 ปี
  • วุฒิปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • บุคคลิกดี รักงานขาย

18-Aug-17

 

Applied
  • ขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า
  • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
  • เป็นคนกระตือรือร้น อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
  • มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน

18-Aug-17

 

Applied
  • เป็นคนกระตือรือร้น อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
  • มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน

18-Aug-17

 

Applied
  • สื่อสารด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกดี
  • อายุ 23-40 ปี

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • จัดสินค้าตาม Order

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • รับ Order จากลูกค้า
  • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • จัดสินค้าตาม Order

17-Aug-17

 

Applied
  • รับ Order จากลูกค้า
  • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • จัดสินค้าตาม Order

17-Aug-17

 

Applied
  • รับ Order จากลูกค้า
  • รักงานขายและการบริการ
  • จัดสินค้าตาม Order

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • รับ Order จากลูกค้า
  • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • จัดสินค้าตาม Order

17-Aug-17

 

Applied
  • รับ Order จากลูกค้า
  • รักงานขายและการบริการ
  • จัดสินค้าตาม Order

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • จัดสินค้าตาม Order

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศ : ชาย , หญิง
  • ขยัน อดทน รักงานบริการ
  • มีค่าเสื่อมสำหรับยานพาหนะ

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ด้านคลีนิคความงามหรือโรงพยาบาล 1 ปี

17-Aug-17

 

Applied
  • รักในงานขาย
  • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน และสามารถทำงานในวันหยุดได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

17-Aug-17

 

Applied
  • Japanese Speaking
  • salary 20K+
  • Bangkok

17-Aug-17

 

Applied
  • ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์
  • วุฒิการศึกษาระดับม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา
  • มีบุคลิกภาพดูดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย,หญิง
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • มี service mind และมีความตั้งใจในการทำงาน

17-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
  • อายุ 21-40 ปี ไม่จำกัดเพศ
  • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง
  • มีประสบการณ์ในงานขาย 0-3 ปี

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย /หญิง
  • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี

16-Aug-17

 

Applied
  • Thai Nationality, Male / Female, Age 22 - 30 years
  • Bachelor’s Degree or higher in Marketing/related
  • 2-5 years experiences in marketing field

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ดูแล Page ตอบคำถามลูกค้า เสนอขายงานได้
  • มี Service Mind ในการบริการต่อลูกค้า
  • ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีบุคลิกภาพดี

16-Aug-17

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี และมีบุคลิกภาพที่ดี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความกระตือรือร้นและต้องการจะประสบความสำเร็จ

16-Aug-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • แนะนำการขายสินค้า
  • นำเสนอขายสินค้า รวมถึงให้ข้อมูลด้านการบริการ
  • ดูแลควมเรียบร้อยของสต๊อกสินค้าที่รับผิดชอบ

16-Aug-17

 

Applied
  • นำเสนอขายกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • มีความรักในอาชีพการขาย และรักองค์กร

16-Aug-17

 

Applied
  • ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าและประสานงานภายในองค์กร
  • สร้างและกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • เข้าพบลูกค้านอกสถานที่และต่างจังหวัดได้

15-Aug-17

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านงานขายคอนโดอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
  • มีใจรักการบริการ และอัธยาศัยดี

15-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย
  • อายุ 20 - 30 ปี
  • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

15-Aug-17

 

Applied
  • เสนอขายสินค้าให้ได้ตามเป้าของบริษัท
  • ดูแลลูกค้าเก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
  • สามารถปิดการขายได้

15-Aug-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
  • มีร่างกายแข็งแรง มนุษย์สัมพันธ์ดี

15-Aug-17

 

Applied
  • วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  • รักงานขาย งานบริการ มีความรับผิดชอบ
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

15-Aug-17

 

Applied
  • แนะนำสินค้า บริการลูกค้า
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบ มีวินัย

15-Aug-17

 

Applied
  • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
  • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35
  • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

15-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ปวช ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
  • ขาย dealer กล้องวงจรปิด หาลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่าย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 25 – 35 ปี
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
  • เพศ ชาย อายุ 20 - 32 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า - ปริญญาตรี
  • มีความรู้ด้านสินค้าไอทีในปัจจุบันระดับดี

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.