• วุฒิการศึกษาม.3/ ม.6/ ปวช./ ปวส./ ปริญญาตรี
  • มีใจรักบริการบุคลิกภาพดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

23 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?