• วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์งาน Sale

43 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • TOEIC > 650
 • Able to travel overseas
 • Minimum 1-2 years in Sales & Marketing

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบริหารและการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านผู้จัดการฝ่ายขายในอุตสาหกรรมยานยนต์
 • มีความรู้ทางด้านงานบริหารและการตลาดเป็นอย่างดี

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

3 hours ago

 

Applied
 • Sales representative
 • Marketing strategy
 • Problem solving & Negotiation skills

6 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Good attitude and communication.
 • 0 - 3 years experiences with chemicals background.
 • Work 5 day/week (Mon - Fri) at Silom office.

6 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • sales budget, margin and net profit
 • expand more business, sale forecast and KPI
 • find new potential customers

6 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ดูแลทั้งเรื่องสินค้า และลูกค้า

6 hours ago

 

Applied
 • Electronic, Electrical
 • Marketing & Sales Engineer
 • Sales engineer

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • รู้เรื่องการท่องเที่ยวในเกาะสมุย
 • ทำคอนเทรค เอเจนซี่

12 hours ago

 

Applied
 • Immediate vancancy
 • Largest Sea & Land Transportation Online Portal
 • Work-life Balance

12 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female,Thai, age 22-30 years old
 • 0-3 y exp in marketing for manufacturing field
 • Good command in English

12 hours ago

 

Applied
 • Deliver administrative support to the team
 • Create creative content to support the team
 • Support in driving brand awareness and fundraising

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและการบริหารทีมงาน 10 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ E-Commerce

12 hours ago

 

Applied
 • Marketing field in consumer industry
 • Monday - Friday working days
 • Marketing

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Marketing
 • Detail oriented and possess problem solving skill.
 • Strong Business English language competence.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • คิดวิเคราะห์การจัดทำโปรโมชั่นสนับสนุนการขาย
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in sales coordination or logistics
 • Good command of English
 • Having knowledge of freight forwarding

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age between 22 - 30 years old
 • Bachelor’s Degree in Statistic, Economics
 • 0 - 3 years of experience in Sales Operation

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Automotive Industry
 • Good command in English
 • New graduate are welcome

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Non-ferrous metal
 • Trading
 • Sales

12 hours ago

 

Applied
 • Experience 4 - 8 years from Automotive industry
 • Strong knowledge to support OEM customers
 • Good command of English (TOEIC > 500)

12 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานขายงานการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • ทำงานในจังหวัดภูเก็ต

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales, Marketing, Business
 • English, Research, Import, Trade
 • Bachelor's degree in Business Administration

12 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Master’s or Bachelor’s Degree in Marketing
 • 5 years of experience in export business
 • Monitor the customer service activities.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือการทำงานให้ฟรี
 • มีการท่องเที่ยวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • -

12 hours ago

THB10k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • มีการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือการทำงานให้ฟรี
 • มีการท่องเที่ยวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • -

12 hours ago

THB10k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • มีการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือการทำงานให้ฟรี
 • มีการท่องเที่ยวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • -

12 hours ago

THB10k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • มีการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือการทำงานให้ฟรี
 • มีการท่องเที่ยวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • -

12 hours ago

THB10k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • มีการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือการทำงานให้ฟรี
 • มีการท่องเที่ยวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • -

12 hours ago

THB10k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • พร้อมเรียนรู้ ชอบงานท้าทาย รักการทำงานเป็นทีม
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศในระยะเวลาสั้นๆได้
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

15 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Male / Female age 28-35 y, Industrial Product
 • 3-5 y exp in Sales Engineer, Sales & Marketing
 • Good command of English with business level

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent of English both in spoken and written.
 • Service mind, good interpersonal skill, teamwork.
 • Ability to work under pressure.

22 hours ago

 

Applied
 • 2 to 3 years working experiences
 • Fresh Graduates or Bachelor Degree holders
 • Able to travel to various cities in Thailand

25-Sep-18

 

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • 10 years of work experience in a sales management
 • Experience in a real estate business is a must

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

25-Sep-18

 

Applied
 • Degree in Business Administration or related
 • Good communication and presentation skills
 • 2-5 years experience in Managerial Position

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • International markets for nutrition product
 • marketing plan for international business,
 • Develop marketing communication tools

25-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาสถิติ
 • มีประสบการณ์ในการทำ Demand Forecast
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in financial analysis & reporting
 • Strong in MS Excel with advance formula
 • Excellent command of English, TOEIC 700

25-Sep-18

 

Applied
 • 4 years experience working in a manufacturing
 • Be experienced in developing accounts
 • Able to work independently

25-Sep-18

 

Applied
 • Sales & Marketing
 • Auto Lease
 • Leasing

25-Sep-18

 

Applied
 • Direct dealer-sales activities and businesses
 • Lead and motivate customer & after sales services
 • Develop on-line sales

25-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing
 • Review and analyze sales performances
 • Having good experience in bidding.

25-Sep-18

 

Applied
 • 5-10 years’ experience in Marketing, Engineering
 • automobile industry
 • Good command of English or Japanese

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 3 Mths.Med Ins. Pvd F.Car Maint. Fleet CD.OT
 • Global Famous Cutting Tools Mfg.
 • Exp. in Sales of Cuttig Tools / Die / Mold

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป , มีรถยนต์ส่วนตัว
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ปานกลาง-ดี, รับผิดชอบสูง อดทน

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Digital Marketing
 • Experience with an independent hotel or resort
 • Own contacts of Travel Agencies is a plus

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied