• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านขายอะไหล่
 • วางแผนกลยุทธ์การขาย
 • วางแผนกลยุทธ์การขาย, เป้าหมาย, งบประมาณ

19-Oct-19

 

Applied
 • Managing the sales team
 • Food Additives , Food ingredients
 • Good market analysis, planning skills & strategic

18-Oct-19

 

Applied
 • Male / Female, age 30 or above
 • Direct experience with trading firm or distributor
 • Good command of spoken and written in English

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ตรงตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
 • บริหารจัดการการขาย Exclusivity / Key Account

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • มีความชำนาญด้านวัตถุดิบอาหารที่ใช้ในอาหาร
 • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

16-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Sales Promotion
 • Store Promotion
 • Promotion & Campaign

15-Oct-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • Experience with commercial vehicles OEM customers
 • Increase company sales share and volume
 • Strong leadership

15-Oct-19

 

Applied
 • Good command of English.
 • โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ (สูงสุด 5 เดือน )
 • ค่าใบประกาศวิชาชีพ ตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท ต่อใบ

15-Oct-19

 

Applied