• ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
 • ทำรายงานยอดขายประจำวัน

2 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

14 hours ago

 

Applied
 • Salesforce
 • International Company
 • Good working environment

20 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อ ประสานงานกับเซลล์ ภายในบริษัท
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

20 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 3 years experience in the export field
 • good command of English

20 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • งานเอกสารทั้งหมด รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

20 hours ago

 

Applied
 • Able to communicate in Chinese and English
 • 1-2 years sales experience(preferable)
 • Good at Excel and Word

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-8 years experiences in admin / document works
 • Good command in English
 • Working with one of the biggest companies in Japan

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • โอกาสความก้าวหน้า
 • เงินเดือนตามตกลง

20 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • Male / Female, age 25 - 35 years.
 • Work experience in a related field 2 years.

20 hours ago

 

Applied
 • ประกันสัคม
 • ประกันกลุ่ม
 • โบนัส

20 hours ago

 

Applied
 • นัดหมาย จดบันทึก ประสานงานภายใน ภายนอกองค์กร
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด การขายหรือบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • ละเอียดงาน รอบคอบ
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • วันหยุดลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน

20 hours ago

 

Applied
 • Sales Support
 • Coordinator
 • Operation support

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป
 • มีไหวพริบดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Admin
 • 2 years of experience in administrative
 • Sale support function, marketing coordination

15-Jun-18

 

Applied
 • พนักงานออฟฟิศติดต่อลูกค้าต่างประเทศ
 • ต้องพูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี(มีสัมภาษณ์อังกฤษ)
 • สามารถใช้ คอมฯ MS Office ได้ดี

15-Jun-18

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • วิเคราะห์ตัวเลขยอดขายแต่ละสาขา
 • เปิดเอกสารและนำสินค้าเข้าสาขา
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

15-Jun-18

 

Applied
 • Thai nationality, Female/Male , age not over 35.
 • Bachelor’s degree or Master Degree
 • Excellent English is a MUST both written and spoke

15-Jun-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Sales Administrative function
 • English Skill
 • Good skill in Oracle GERP

15-Jun-18

 

Applied
 • ทำ Report งานขายประจำวัน,ประจำเดือน
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

15-Jun-18

 

Applied
 • งานเอกสารทั้งหมด รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

15-Jun-18

 

Applied
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • โบนัสประจำปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สามารถออกงานนอกสถานที่บางโอกาสได้
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง มีใบขับขี่

15-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสัคม
 • ประกันกลุ่ม
 • โบนัส

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ขั้นต่ำ ปวช.
 • สามารถใช้ Ms Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ขั้นต่ำ ปวช.
 • สามารถใช้ Ms Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ขั้นต่ำ ปวช.
 • สามารถใช้ Ms Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

15-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าเก่าและสรรหาลูกค้าใหม่
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

15-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

15-Jun-18

 

Applied
 • Support internal operation in Food Industry
 • Coordinate with Shipping agent & Freight Forwarder
 • Detail-Oriented & Good command in English

14-Jun-18

 

Applied
 • Work as a central person between HO and shop
 • Monitor the update status of store open & closed
 • Perform monthly reports

14-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field.
 • Experienced in Sales Administration/Coordinator
 • To handle assigned customers’ accounts independent

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือใกล้เคียง
 • หญิงหรือชาย อายุ 22- 26 ปี พิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย/ผู้แทนจำหน่าย บันทึกข้อมูลSAP

14-Jun-18

 

Applied
 • Highly proficient in Microsoft Office, especially
 • 0 - 3 years of experience in administration
 • Good interpersonal skills, service-minded

14-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความกระตือรือร้น
 • ความคล่องตัวในการทำงาน รับผิดชอบงานได้ดี

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อร้านค้าModern Trade เพื่อเจรจาต่อรอง
 • วุฒิปวชขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขายให้ห้างสรรพสินค้า

14-Jun-18

 

Applied
 • สนใจในเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวยุคไอที
 • หากมีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ีได้รับมอบหมาย

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Competitive salary & performance bonus
 • Work from home
 • Self-Managed

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • รับ-ส่งข้อมูลออเดอร์สินค้าเข้าระบบ
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชีเบื้องต้น
 • มีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมาย

14-Jun-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และฝ่ายขายในบริษัทฯ
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน,มนุษย์สัมพันธ์ดี

14-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

14-Jun-18

 

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • รางวัลอายุงาน
 • สิทธิการลากิจพิเศษ

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Female, age not over 27 years old
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Having experience in Sales Admin, Import-Export

13-Jun-18

 

Applied
 • อาศัยอยู่ในพื้่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • จัดทำงานเอกสาร
 • ประสานงานทีมขาย

13-Jun-18

THB13k - 20k /month

Applied
 • Sales Coordinator
 • Sales Admin
 • sales support

13-Jun-18

 

Applied
 • Have knowledge in FSC/ISO/Saving Energy
 • Checking prices and contracts are up to date
 • Processing shipping documents to customers

13-Jun-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี
 • สามารถใช้ Microsoft Office – Excel และ Word ได้
 • สื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้พอสมควร

13-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in International business
 • Experience in Export Sales, Sale Admin.
 • Excellent communication in English

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied