• มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม SAP
 • การวางแผนและการจัดการ สามารถ Forecast สินค้าให้กับ
 • รายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมาย

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in business administration or related
 • 10 years’ experience in related field
 • Solid background in pharmaceutical and healthcare

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience in Export Sales, Sales Engineer
 • Good Communication and Presentation skill
 • Good knowledge of ISO/ISO 9001:2008

18-Sep-18

 

Applied
 • Exp. in Sales Admin or Sales & Mkt. Coordinator
 • Can communicate in English and Computer Literacy
 • High responsibility & Good communication skills

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ชอบงานเอกสาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • ดูที่ความสามารถไม่เน้นวุฒิการศึกษา

11-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years of industrial service sales
 • Good English skills
 • Bachelor’s Degree or higher

10-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Female
 • Thai nationality, age 25 - 30 years old
 • Excellent written and verbal communication

10-Sep-18

Base salary + high commission

Applied