• มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม SAP
 • การวางแผนและการจัดการ สามารถ Forecast สินค้า
 • รายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมาย

17-Aug-19

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความละเอียดเรียบร้อยในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่และตรงต่อเวลา

16-Aug-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีไหวพริบในการจัดการแก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ได้ดี

16-Aug-19

THB20k - 25k /month

Applied
 • Experience in Sales support over 2 years
 • Can communicate in English
 • Understanding Japanese Culture

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years working experiences
 • Good communication skill
 • 5 working days (Mon - Fri), Salary negotiation

15-Aug-19

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Female, Age between 25 - 30 years
 • 2+yrs as Admin, Secretary, Sales Admin, GA
 • Good command of English

13-Aug-19

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Sales support experience
 • Good English proficiency
 • Result oriented, ability to multitask

13-Aug-19

 

Applied
 • Sales Admin
 • Startup
 • Medvine

12-Aug-19

THB20k - 25k /month

Applied
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
 • แบรนด์ผลิตภัณฑ์โลชั่น Jergens และผลิตภัณฑ์สำลีMamy
 • ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป

09-Aug-19

 

Applied
 • 2+ years of experience
 • Competitive Salary - 1+ year renewable contract
 • Working with international companies

07-Aug-19

 

Applied