• เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การตลาด การจัดการฯ
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี(อ่าน/เขียน)

2 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing/ Chemistry/ Busines
 • Good command of spoken and written in English
 • Able to work on assigned duration and willing

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 3 years experience in the export field
 • good command of English

18-Jun-18

 

Applied
 • Support internal operation in Food Industry
 • Coordinate with Shipping agent & Freight Forwarder
 • Detail-Oriented & Good command in English

14-Jun-18

 

Applied
 • Work as a central person between HO and shop
 • Monitor the update status of store open & closed
 • Perform monthly reports

14-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความกระตือรือร้น
 • ความคล่องตัวในการทำงาน รับผิดชอบงานได้ดี

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • คล่องแคล่ว,ละเอียดรอบคอบ,มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

06-Jun-18

THB13k - 16k /month

Applied