• งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถใช้ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินหรือบริหารความเสี่ยง

14-Dec-18

 

Applied
 • SAFETY,SECURITY SPECIALIST,review project plant
 • initiate project proposal, HAZOP study, review
 • Comment during phase of design, review project pla

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in OHS is required.
 • Working independently with multicultural peers.
 • Fun & friendly work environment.

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Develop, implement and maintain safety standard
 • Lead and Conduct internal audit
 • inspect for plant safety

14-Dec-18

 

Applied
 • 5 years in the Occupational Health and Safety
 • Lead implementation of HSE improvement projects
 • Health, Safety and Environment procedures

13-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Health, Safety and Environment
 • Provide HSE solution
 • Support business requirement in HSE areas

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in Food Industry
 • Bachelor in Microbiology, Food Science, Biotech
 • Excellent English

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Technical HSE Specialist,Implement Process Safety
 • Process engineer ,process design ,construction
 • Refinery, risk , petrochemical , strategic

11-Dec-18

 

Applied
 • Degree in Safety, Occupational Health.
 • Chemical Engineering, Engineering
 • Minimum 3 years experience in Safety Officer

10-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Occupational Health
 • Certificate on Professional Safety
 • 1 years experience in safety field

10-Dec-18

 

Applied